Malejąca dostępność różnorakich zasobów stanowi jedną z oznak obecnego kryzysu. Kluczowym wyzwaniem jest dzisiaj mobilizacja jeszcze niewykorzystanych potencjałów, które pozwolą odnaleźć się w nowej sytuacji. Jednym z nich jest praktyka organizacyjnego uczenia się. Specjalnie na potrzeby konferencji Rozwiązania i Perspektywy HR zadaliśmy sobie pytanie: „Jakie wyzwania dla organizacyjnego uczenia się napotykamy w praktyce szkoleniowo-doradczej?”. Wnioski zawarte w wystąpieniu są efektem sesji wspólnego uczenia się konsultantów i trenerów Wszechnicy UJ.

Podczas prelekcji uczestnicy dowiedzą się:

  • czym jest organizacyjne uczenie się?
  • co stanowi wyznawanie dla uczenia się w organizacjach?
  • od czego warto zacząć inicjując procesy organizacyjnego uczenia się?
  • jaki wpływ na te procesy ma świadome kształtowanie kultury uczenia się?

Kluczowe zagadnienia prelekcji:

  • uczenie się wewnątrz organizacji jako utajony zasób
  • wyzwania dla organizacyjnego uczenia się
  • wnioski z praktyki szkoleniowo-doradczej dot. uczenia się w organizacjach
  • świadome kształtowanie kultury uczenia się

Serdecznie zapraszam na mój wykład!

Rafal_Wszechnica_RiP

Head of Think Tank, Facilitator, Researcher

Powrót do programu
Back To Top