Absolwent prawa na UJ, we Wszechnicy UJ prowadzi pracę think tanku, który realizuje prace badawczo-rozwojowe oraz kształtuje strategiczne kierunki rozwoju organizacji. Wspólnie z klientem wewnętrznym tworzy koncepcję realizacji projektów B+R oraz facylituje pracę zespołu ekspertów przygotowujących ofertęprogramową Wszechnicy UJ. Doświadczenie w pracy z grupami i zespołami zdobywał w sektorze pozarządowym jako wolontariusz, project manager oraz członek zarządu organizacji non-profit.


Back To Top