Rising Stars 2022
Prawnicze gwiazdy nagrodzone!

Oto zwycięzcy XI edycji prestiżowego konkursu na młode prawnicze talenty „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”.

W tym roku na podium stanęli: dr Judyta Latymowicz, Olga Dobrowolskadr Tomasz Gawliczek.

Serdecznie gratulujemy!

Do konkursu, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska, zgłoszono w tym roku 139 prawników. Spośród nich kapituła wybrała 35 finalistów, a z nich dziesięciu laureatów nagrody głównej i pięciu laureatów nagród specjalnych.

Kapituła konkursu doceniła osoby, które swoją postawą społeczną, wiedzą oraz przedsiębiorczością realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych. Jury doceniło też kreatywność, umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, znajomość rozwiązań LegalTech, a także dbałość o jakość stanowienia i stosowania prawa. Premiowana była również działalność pro bono i społeczna.

Laureaci XI edycji konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2022

Judyta Latymowicz – I miejsce

Ma 35 lat, jest adwokatką, współzałożycielką i partnerką w kancelarii LEGALLY.SMART LATYMOWICZ, LIŻEWSKI, ROZBICKA-CIEŚLINSKA, TKACZYK, KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA. Kieruje praktyką azjatycką i India Desk. Jest też doktorem nauk humanistycznych (specjalizacja to Azja Południowa/Indie, Bangladesz), przewodniczącą polskiego oddziału indyjskiego stowarzyszenia prawników Indian National Association of Legal Professionals (INALP), wyłączną doradczynią w zakresie polskiego prawa gospodarczego w ramach międzynarodowej organizacji IR Global, przewodnicząca Rady Fundacji Wicci Poland-India. To także wykładowczyni i trenerka specjalizującą się w kulturze biznesowej Indii i Bangladeszu oraz autorka programów wspierających przedsiębiorców planujących lub prowadzących biznes w Azji.

Jej specjalizacja to prawo dla biznesu – cywilne, gospodarcze i handlowe, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów. Świadczy bieżącą obsługę korporacyjną - łącząc wiedzę akademicką z praktyką adwokacką, pracuje nad projektami międzynarodowymi, w tym koordynuje transakcje z udziałem stron z różnych systemów prawnych i jurysdykcji. W swojej praktyce - co podkreślają jej współpracownicy - świadczy kompleksowe, bieżące doradztwo prawne zarówno dla krajowych, jak i międzynarodowych klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce i Azji. Ma przy tym kompleksowe przygotowanie merytoryczne, jest m.in. absolwentką studiów doktoranckich na orientalistyce na Wydziale Orientalistycznym UW i Europejskiej Akademii Dyplomacji ze specjalizacją: służba zagraniczna. Pracę zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz wspierania kobiet. Mowa o Fundacji Wicci Poland-India, której Rady jest przewodniczącą. Cel to działania na rzecz rozwoju kobiecej przedsiębiorczości.

Prowadzi też dwa blogi prawnicze: o prawie indyjskim www.prawowindiach.pl, oraz bloga w języku angielskim (lawinpoland) skierowanego do przedsiębiorców zagranicznych/cudzoziemców. Prywatnie jest pasjonatką podróży i języków obcych – hobbystycznie tłumaczy literaturę bengalską. Miłośniczka psów.

Olga Dobrowolska – II miejsce

Ma 30 lat i jest Dyrektorem Departamentu Pomocy Prawnej „Centrum Białoruskiej Solidarności”, działa też w Fundacji „Prospect’’ (TM iSANS - International Strategic Action Network for Security). Specjalizuje się w prawie migracyjnym, a doświadczenie zdobywała w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej oraz CASE – Center for Social and Economic Research. W jej zainteresowaniu są m.in. aspekty prawne zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Przez trzy lata uczestniczyła w posiedzeniach Rady d.s. Modelu Integracji Cudzoziemców na Mazowszu przy Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Prowadzi też szkolenia, przygotowuje raporty i liczne publikacje z zakresu prawa imigracyjnego. Dodatkowo współpracuje z Polskim Forum Migracyjnym – jako prawniczka oraz z Instytutem Spraw Publicznych jako badaczka.

Specjalizuje się w gwarancjach procesowych cudzoziemców w postępowaniach przed organami administracji publicznej w Polsce. W 2022 roku dołączyła do grupy roboczej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych do spraw obywateli Białorusi. Wypracowano możliwość uzyskiwania wiz humanitarnych na terenie Polski oraz zezwoleń pobytowych na podstawie takich wiz. Zresztą już na studiach, w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego świadczyła nieodpłatną pomoc prawną na rzecz migrantów oraz uchodźców z różnych krajów świata.

Od 2020 r. we współpracy z biurem Sviatlany Tikhanouskiej oraz byłymi śledczymi z Białorusi uczestniczy w działaniach związanych z przygotowaniem materiałów spraw w zakresie międzynarodowej odpowiedzialności karnej, tzw. uniwersalnej jurysdykcji. Olga Dobrowolska prowadziła również cykl szkoleń dla ukraińskich prawników i prawniczek, zmuszonych do opuszczenia Ukrainy w związku w wojną, przygotowując ich do otwarcia Centrum Wsparcia Prawnego i Zawodowego przy ambasadzie Ukrainy, gdzie obecnie świadczą nieodpłatną pomoc prawną. Angażuje się w sprawy uzyskania ochrony międzynarodowej oraz azylu politycznego przez osoby uznane przez reżim Białorusi za terrorystów. Jak również w postępowania ekstradycyjne wobec obywateli Białorusi wszczynane na podstawie czerwonych not Interpolu.

Tomasz Gawliczek – III miejsce

Ma 34 lata, jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnych, rzecznikiem patentowym, starszym prawnikiem w JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska spółka komandytowa. Jak sam podkreśla, jego przygoda z prawem własności intelektualnej rozpoczęła się w 2012 r., kiedy po ukończeniu studiów prawniczych rozpoczął studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. W kolejnych latach specjalizował się w IP, m.in. pracując w kancelarii JWP. W tej dziedzinie wspierał takie podmioty jak: PROMATIC (gaming), Domator24 (fotele gamingowe), INTER-VION (akcesoria kosmetyczne) czy CodeTwo (software). Łączy to z dużym doświadczeniem dydaktyczno-szkoleniowym. Przez kilka lat prowadził zajęcia dla studentów prawa i administracji na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach stacjonarnych studiów doktoranckich nauk prawnych. Pracował także jako wykładowca w Wyższej Szkole Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu.

Za swoje największe osiągnięcie zawodowe uważa wygraną w sporze o unieważnienie wzoru wspólnotowego nr RCD 001723677-0001, który toczył się przed Sądem UE - przesądzono wówczas nie tylko o racji jego klienta, ale rozstrzygnięto też istotną z perspektywy całego prawa UE kwestię wykorzystania materiałów pochodzących z Internetu, jako dowodów w sprawach o unieważnienie zarejestrowanych wzorów. Ważna jest dla niego dewiza Henry’ego Forda: „Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej”. Z klientami pracuje więc w sposób projektowy.

Sukcesy zawodowe łączy z działalnością samorządową i pro bono. W październiku 2021 r. został wybrany przez Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych w skład Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, w którym pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Pełnił funkcję koordynatora projektu Street Law realizowanego we wrocławskich zakładach karnych a od 2017 r. angażuje się w prace Fundacji JWP Masz pomysł Masz patent Masz zysk, zwłaszcza w realizowany przez nią projekt „Rzecznicy Talentów”. W wolnym czasie najchętniej sięga po dobrą literaturę i planuje podróże. Jest również miłośnikiem muzyki poważnej, szczycąc się posiadaniem złotej karty melomana NFM.

Anna Wilińska-Zelek – IV miejsce

Ma 35 lat, jest adwokatką związaną z kancelarią FILIPIAK BABICZ Legal sp.k., pracuje również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i w Wyższej Szkole Bankowej. Dwukrotnie znalazła się w gronie nominowanych w konkursie „Rising Stars” (w latach 2018 i 2020), jest laureatką ogólnopolskich konkursów - Konkursu Arbitrażowego Lewiatan z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego i Konkursu IP Challenge. Była też finalistką Konstytucyjnego Turnieju Sądowego. Aktualnie jest w toku przewodu doktorskiego z nauk prawnych (life sciences) na Uniwersytecie SWPS. Zresztą od lat aktywnie łączy działalność zawodową, naukową, dydaktyczną i społeczną.

Specjalizuje się w prawie mediów, własności intelektualnej, nowych technologiach i przepisach dotyczących nieuczciwej konkurencji. W ramach współpracy z Kancelarią Filipiak Babicz Legal sp.k. buduje zespół IP, IT i TMT. Jest też cenioną w środowisku medioznawczynią. Za swoją rozprawę doktorską dostała dwie prestiżowe nagrody – od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny mediów elektronicznych oraz od Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademii Leona Koźmińskiego w ramach Konkursu „Verba Veritatis” na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu w kategorii prace doktorskie i habilitacyjne. Zawodowo od wielu lat angażuje się w medialne i precedensowe sprawy o naruszenie dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, prowadzone przeciwko największym wydawcom – mamy nadzieję, że tu się z panią mecenas nie spotkamy. Zawierała ugody w kluczowych sporach związanych z naruszeniem dóbr osobistych (dot. wydawnictw o Auschwitz i reportaży dziennikarzy śledczych). Prowadzi też bloga „Nowe media_i technologie”.

Aktywnie angażuje się w działalność społeczną. Od 2018 r. wspiera Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”. Z sukcesem podejmowała działania przeciwko nowelizacjom ustaw ograniczających prawa reprodukcyjne kobiet. Aktualnie jest jednym z kluczowych pełnomocników wspierających pro bono osoby korzystające z metod zapłodnienia pozaustrojowego i ich dzieci, pokrzywdzonych podręcznikiem „Historia i teraźniejszość 1945-1979”. Zajmowała się też przygotowywaniem opinii amicus curiae do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Friedrich oraz w sprawie skarg dotyczących Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. W wolnym czasie to fanka gier komputerowych, w tym „Heroes of Might and Magic” i „Wiedźmin III”, uwielbiająca nietuzinkowe projekty. Jak choćby spontaniczny udział w wykopaliskach archeologicznych w Nicei.

Vladyslav Semerynskyi – V miejsce

Ma 25 lat, jest aplikantem radcowskim, pracuje w kancelarii Squire Patton Boggs Krześniak sp.k. Pochodzi z Charkowa, skąd w 2015 r. przeniósł się do Polski. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na WPiA Uczelni Łazarskiego, a w 2019 r. również studia na Uniwersytecie w Salzburgu. Po szczeblach kariery piął się poprzez kancelarie: MKZ Partnerzy, Affre i Wspólnicy, DZP, Schoenherr, a od czerwca 2022 roku pracuje w międzynarodowym zespole zajmującym się arbitrażem w Squire Patton Boggs w departamencie International Dispute Resolution. W 2020 roku z sukcesem występował w największym konkursie prawniczym Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court. Jest też m.in. współautorem książki „Odpowiedzialność za wady w kontraktach budowlanych”, która zostanie opublikowana w listopadzie 2022 r. przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

Zawodowo doradza przedsiębiorcom i podmiotom publicznym przy największych sporach infrastrukturalnych w kraju, w tym w sporach dotyczącym budowy stadionu, mostów, rozdzielni elektrycznych i innych projektach liniowych.

Równie ważna jest jego działalność społeczna. Jest założycielem akcji humanitarnej „Konwój Życia”, która pomaga uchodźcom z Ukrainy, ludności cywilnej w Ukrainie oraz Siłom Zbrojnym Ukrainy. Pomaga też w legalizacji pobytu oraz pracy w Polsce obywatelom Ukrainy. W 2022 roku, wspólnie z Ministerstwem Kultury Ukrainy zorganizował koncerty charytatywne Narodowego Baletu Ukrainy Virsky, które odbyły się w Teatrze Dramatycznym w Warszawie oraz NCK w Krakowie. W ramach tych koncertów zostały zebrane środki dla ludności cywilnej w Ukrainie. Prowadzi również pro bono sprawy dla polskich fundacji.

Choć działalność prawnicza pochłania znaczną część jego czasu, realizuje też swoje pasje. Jest jednym z założycieli nowoczesnego konceptu jubilerskiego pod nazwą Loyly’s - do produkcji biżuterii – jako jedyny jubiler w Polsce – wykorzystuje wyłącznie diamenty stworzone przez człowieka. Jest też zawodnikiem drużyny III ligi polskiej w piłce siatkowej w składzie drużyny UKS Herkules Sulejówek.

Paulina Rzeszut – VI miejsce

Ma 34 lata, jest adwokatką, a od 2016 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Chorzowie. Zresztą Śląsk jest główny miejscem jej działalności zawodowej. Ukończyła dwa kierunki studiów podyplomowych: Prawo Medyczne i Bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz LegalTech i nowe technologie w branży prawniczej na SWPS w Warszawie. Zajmuje się głównie sprawami cywilnymi, medycznymi, z zakresu prawa budowlanego, ale też karnymi i rodzinnymi. Posiada wiedzę na temat zastosowania nowych technologii zarówno w branży prawniczej, jak i w życiu codziennym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z e-zdrowiem i telemedycyną.

Obowiązki zawodowe łączy z szeroką i dużą aktywnością w ramach samorządu zawodowego - Izbowego oraz NRA. Wymienić trzeba choćby to, że jest najmłodszą członkinią ORA w Katowicach, wicedyrektorem Instytutu LegalTech przy NRA, kieruje też Centrum Mediacyjnym przy Izbie Adwokackiej w Katowicach i jest członkinią Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji NRA. Współpracuje też z Komisją Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego oraz z Komisją Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Aplikantów szkoli z mediacji, arbitrażu, internetowych sposobów rozwiązywania sporów. Jest też współautorką książki „Mediacja w praktyce pełnomocnika i mediatora” wydaną w 2021 r. przez Wolters Kluwer. Mocno angażuje się też w działalność społeczną. Promuje mediacje, jest zaangażowana w akcję Tydzień Mediacji, którą organizuje co roku Ministerstwo Sprawiedliwości. A dla wykluczonych cyfrowo koordynowała w Izbie Adwokackiej w Katowicach akcje dotyczące wprowadzenie przez sądy obowiązku e-doręczeń oraz konieczności posiadania przez fachowego pełnomocnika konta na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych. Akcja była skierowana w szczególności do osób starszych wykonujących zawód adwokata.

W wolnym czasie lubi czytać książki, szczególnie literaturę czeską i biografie. Interesuje się amerykańską polityką i projektowaniem wnętrz. Jest fanką szkoły projektowania Bauhaus, a zatem połączenia prostoty rzemiosła i sztuk pięknych – łączenia myśli i wykonawstwa.

Maria Szczepańska – miejsce VII

Ma 34 lata, adwokat, od marca pracuje jako counsel w kancelarii Rymarz, Zdort, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k., w departamencie rozwiązywania sporów. Zajmuje się sprawami karnymi, cywilnymi oraz gospodarczymi. Specjalizuje się a sprawach przestępczości białych kołnierzyków - od trzech lat znajduje się wśród prawników rekomendowanych w tej dziedzinie w rankingu prawniczym The Legal 500.

Broniła byłych członków zarządu i rady nadzorczej spółki giełdowej, była też obrońcą w jednym z wątków tzw. afery GetBack oraz w trzech wątkach tzw. afery korupcyjnej dotyczącej byłego senatora RP Stanisława Koguta. Ma doświadczenie w sprawach dotyczących Europejskiego Nakazu Aresztowania, w czym pomaga jej znajomość języków obcych. Jej umiejętności poparte są kompleksowym przygotowaniem merytorycznym. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wraz z kursem prawa europejskiego i francuskiego. W 2016 r. ukończyła studia podyplomowe z prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem też członkiem European Criminal Bar Association, European Fraud and Compliance Lawyers oraz Komisji ds. współpracy z zagranicą przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Znajduje również czas na działalność pro bono. Reprezentuje aktywistów walczących o prawa kobiet - m.in. w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 r. wyłączającego jedną z przesłanej legalnej aborcji. Pomagała też fundacji Auschwitz-Birkenau w zakresie procedur AML i fundacji „Nie Lękajcie się”. Jest zaangażowana w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. W wolnym czasie lubi układać klocki Lego, ćwiczyć jogę, jest fanką Gwiezdnych Wojen i Harry’ego Pottera. Jej dewizą jest to, że nie ma rzeczy niemożliwych.

Anna Matsiyeuskaya – miejsce VIII

Ma 30 lat, pracuje w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr sp.k., gdzie realizuje projekty z zakresu Private and Public M&A i jest koordynatorką Secondment Project dla prawniczek z Ukrainy, odbywających staż w WKB. Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, z dyplomem summa cum laude i oceną celującą, a obecnie jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego - finalizuje swoją pracę doktorską pod tytułem „Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki partnerskiej przez partnerów lub jej zarząd”.

Jest też współautorką i realizuje wniosek grantowy „Quo Vadis prawo spółek? Nowoczesne instytucje prawa spółek kapitałowych przez pryzmat regulacji prostej spółki akcyjnej” w Narodowym Centrum Nauki. Specjalizuje się w obsłudze transakcji fuzji i przejęć, głównie w sektorach IT, biotechnologii oraz produkcyjnym. A w WKB jest również osobą odpowiedzialną za projekty relokacyjne z rynków wschodnich do Polski czyli doradza przedsiębiorcom ze Wschodu w zakresie rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Szczególne miejsce w jej życiu zajmuje działalność charytatywna oraz wspomaganie NGOsów. Razem z Janą Shostak (laureatką Paszportów Polityki 2022), po rozpoczęciu protestów na Białorusi w 2020r. stworzyła inicjatywę „Partyzantka”, składającą się z wolontariuszy zaangażowanych w pomoc represjonowanym Białorusinom. Współpracuje z ponad 10 organizacjami białoruskimi na rzecz pomocy uchodźcom, przede wszystkim w zakresie pomocy prawnej. W latach 2021-2022 pro bono zajmowała się sprawą pięciorga niepełnoletnich dzieci - obywateli Białorusi. Chodziło o udzielenie im ochrony międzynarodowej oraz pomoc w ustanowieniu pieczy zastępczej.

Jest również śpiewaczką operową, występowała na deskach Opery w Starej Zagorze (Bułgaria) oraz Copernicus Center w Chicago, Filharmonii Świętokrzystkiej oraz Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

Michał König – miejsce IX

Ma 33 lata, jest adwokatem i partnerem oraz szefem praktyki sporów gospodarczych w kancelarii Kochański&Partners. Reprezentuje wiodące polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa w wielomilionowych, złożonych sporach gospodarczych, w tym międzynarodowych: sądowych, arbitrażowych i przed instytucjami Unii Europejskiej. Reprezentuje klientów z wielu branż i sektorów gospodarki, w tym z branży energetycznej, FMCG, finansowej, nieruchomościowej, farmaceutycznej, sektora lotniczego, budowlanego i przemysłowego.

Na swoim koncie ma m.in. reprezentowanie Polskich Linii Lotniczych „LOT” przed TSUE w sporze z Lufthansą i EasyJet, dotyczącym koncentracji i pomocy publicznej udzielonej Air Berlin. Wraz ze swoim zespołem są prekursorami na polskim rynku prawniczym w oferowaniu klientom zewnętrznego finansowania sporów (third-party funding).

Jego atrybutem jest kompleksowe wykształcenie. Ukończył m.in. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał dyplom z wyróżnieniem za ukończenie dwuletniej Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego współorganizowanej przez UW i University of Cambridge. Posiada też uprawnienia Stanu Nowy Jork (attorney and counselor at law), a od 2019 r. jestem nieprzerwanie rekomendowanym prawnikiem rankingu Legal500 z zakresu Dispute Resolution. Spełnia się też w działalności samorządowej - od 2019 r. pełniąc funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Duże znaczenie ma dla niego działalność społeczna - od wielu lat wspiera studentów UW w przygotowaniach do międzynarodowych konkursów prawniczych zarówno jako trener i arbiter konkursowy oraz służąc wsparciem merytorycznym. Uczestniczył również w Programie pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy i aktywnie wspiera inicjatywę Wolne Sądy. Jego pasjami są narciarstwo i żeglarstwo. Zasiada w zarządzie Warszawskiego Okręgowego Związku Narciarskiego oraz Wydziale Sędziowskim PZN. Jest instruktorem narciarstwa i Mistrzem Polski Adwokatury w Narciarstwie. A jego marzeniem jest przepłynięcie... Atlantyku.

Artur Tim – miejsce X

Artur Tim właśnie skończył 30 lat, a już jest założycielem i partnerem generalnym w TaxTech Advisory - Viktualienmarkt 8 München, TaxTech Academy oraz SicherInPolen.de. Jest doradcą podatkowym, doradcą restrukturyzacyjnym, prawnikiem niemieckim, data scientist i naukowcem. A także współpracował jako senior Tax Manager w FlixMobility GmbH w Monachium. Na swoim koncie ma m.in. prowadzenie szkoleń dla prawie 200 urzędników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej i prawie 30 konferencji na całym świecie oraz ponad 80 publikacji. Stworzył butikową kancelarię obsługującą niemieckie podmioty na rynku polskim z terytorium Niemiec - w czym pomaga mu wpis na listę prawników Sądu Rejonowego w Monachium.

W swoim CV ma też wiele osiągnięć naukowych - m.in. ponad roczny staż naukowy w Instytucie Maxa Plancka dla Prawa Podatkowego i Finansów Publicznych w Monachium, Stypendium NAWA (program im. Iwanowskiej) oraz Towarzystwa Maxa Plancka. Otrzymał nagrodę Naukową Rektora UŁ dla doktorantów (I stopnia) w zakresie nauk społecznych, zajął pierwsze miejsce wśród doktorantów Wydziałów: Prawa i Administracji, Ekonomiczno-Socjologicznego, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Zarządzania (XII 2019). Jest też Laureatem grantu Narodowego Centrum Nauki Preludium, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (dla doktorantów) i wyróżnienie za szczególną działalność na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego. W jego działalności - jak sam podkreśla - istotne jest budowanie mostów pomiędzy międzynarodowym prawem podatkowym, sztuczną inteligencją, przetwarzaniem języka naturalnego, architekturą systemów ERP oraz lokalnymi legislacjami podatkowymi. Jego osiągnięcia to również: trenowanie modeli sztucznej inteligencji oraz budowanie sztucznych sieci neuronowych w Centrum Badań i Innowacji BMW w Monachium w celu rozwiązania najbardziej istotnych problemów dla przedsiębiorstwa (Grupy BMW - marek BMW, Mini, Rollce Royce) i stworzenie Business Model w zakresie FinTech dla Santander Bank USA w ramach Summer Fellowship na Georgeotwn University w Waszyngtonie.

Działa w samorządzie - był członkiem Zarządu Krajowej Izby Doradców Podatkowych Oddziału Łódzkiego w czasie kadencji 2018-2022, wspiera Polską Akademię Nauk - jest członkiem Komisji Nauk Kosmicznych i też współpracownikiem Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją na Wydziale Zarządzania UŁ . Jest pasjonatem poznawania nowych kultur, ludzi, języków (w tym programowania) i systemów prawnych.

Osoby wyróżnione w konkursie

(w kolejności alfabetycznej)

Kaja Grześków

Ma 34 lata. Jest radcą prawnym, LLM. Jako in-house lawyer świadczy pomoc prawną dla spółki Uninova sp. z o.o. (Grupa Avenium Investments). Ukończyła zarówno prawo, jak i administrację. Swoją wiedzę poszerzała także na uczelniach zagranicznych. Posiada rzadką na rynku wiedzę komparatystyczną w zakresie systemów common oraz civil law, co pozwala jej na skuteczne wsparcie zarządów spółek zagranicznych. Świadczyła pomoc prawną różnym podmiotom - posiada bardzo wszechstronne doświadczenie zawodowe. Jest specjalistką w zakresie prawa IP/IT.

Przez kilka lat stale angażowała się w świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej, również w ramach programu „Dobry Start w zasięgu ręki”, którego celem jest pomoc repatriantom z terenów byłego ZSRR. Program pomagał rocznie ok. 100-200 Polakom, bądź ich potomkom, którzy na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych i politycznych nie mogli się w Polsce nigdy osiedlić. Jest pasjonatką architektury, urbanistyki oraz designu. Chętnie spędza czas aktywnie - jeżdżąc na nartach i uprawiając fitness.

Adrian Janus

32-letni radca prawny, stale związany z branżą medyczną. Pracuje jako dyrektor Działu Prawnego i Zarządzania Zgodnością Grupy Scanmed S.A. Realizuje się naukowo, przygotowując publikacje z zakresu prawa medycznego, prowadzi również zajęcia jako wykładowca w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Był czynnie zaangażowany w przygotowanie Grupy Scanmed do procesu sprzedaży i koordynował proces prawny due diligence na potrzeby nabycia akcji Scanmed S.A. przez fundusz Abris Capital Partners. Była to jedna z największych transakcji 2021 roku. W swojej pracy chętnie wykorzystuje nowe technologie.

Jest stypendystą projektu „Liderzy Ochrony Zdrowia” Fundacji im. Lesława Pagi – potem w pandemii doradzał Fundacji pro bono. Bardzo aktywnie realizuje się pro bono w ramach działań Fundacji MY Pacjenci. W czasie wolnym gra na gitarze i czyta książki.

Jacek Olejarz

32-letni adwokat. Szczególnie ważne są dla niego działania nakierowane na pomoc prawną dla NGO-sów. Założył kancelarię, której prace ogniskują się właśnie na pomocy NGO (Kancelaria adwokacka Legalden Jacek Olejarz).

Wraz ze współpracownikami wprowadził do Polski wiele międzynarodowych organizacji pozarządowych takich jak np. Norwegian Refugee Council, Plan International czy INTERSOS. Wszystkie organizacje obsługuje do dziś. Wiele największych osiągnięć zawodowych pomocowych łączy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Od samego początku współpracy odpowiadał za organizację prawną Finałów, Festiwali Pol’and’Rock oraz wszystkich akcji Fundacji. Prowadzi kanał na You ube „O prawie prostym językiem – Legalden”. Dba o edukację prawną społeczeństwa. Interesują go gry strategiczne i czytanie książek.

Andrzej Pałys

34-letni doradca podatkowy, doktor nauk prawnych, Tax Technology Expert, Executive Director w IT9. Jest praktykiem prawa podatkowego i jednocześnie jako jeden z niewielu ekspertów w Polsce łączy kwestie prawne z technologicznymi, budując aplikacje prawne i podatkowe - np. doradza w zakresie podatkowej lokalizacji systemów ERP i bierze aktywny udział w procesach legislacyjnych dotyczących digitalizacji prawa podatkowego.

Obecnie jest adiunktem w Katedrze Prawnych Problemów Administracji na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertem Centrum Oceny Skutków Regulacji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertem w Polskim Instytucie Myśli Gospodarczej, ekspertem w butiku LegalTech IT9 oraz wiceprzewodniczącym rady nadzorczej dwóch podmiotów z branży medycznej. W 2021 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską „System nadzoru horyzontalnego w świetle ekonomicznej analizy prawa” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Łodzi. Jest wykładowcą na SGH i ALK, lubi pracować ze studentami. Interesuje się m.in. operą, łucznictwem sportowym i wirtualną rzeczywistością.

Katarzyna Szczudlik

34-letnia adwokatka z wszechstronnym doświadczeniem zawodowym, CIPP/E, CIPM. Obecnie jest partnerką i szefową praktyk Fintech, Ochrony Danych Osobowych oraz współkieruje praktyką TMT w SSW Pragmatic Solutions. Dba o zapewnienie parytetów – zbudowała 10-osobowy zespół (złożony po równo z kobiet i mężczyzn), który zajmuje się wyłącznie prawem nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa dla sektora bankowości i finansów, w którym tradycyjnie przeważają mężczyźni. Jest znaną i cenioną ekspertką, prelegentką od nowych technologii, szczególnie w obszarze NewTech, co potwierdzają zdobywane wyróżnienia w rankingach.

Ukończyła studia doktoranckie z zakresu prawa własności intelektualnej w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, kończy rozprawę doktorską w obszarze dot. pojęcia autora i utworu w świetle rozwoju algorytmów uczenia maszynowego, w szczególności sieci neuronowych. Chętnie występuje na krajowych i zagranicznych konferencjach. Przygotowuje też publikacje naukowe. Szczególnie zabiega o promowanie kobiet w różnych inicjatywach. Bardzo aktywnie angażuje się w działania pro bono. Doradzała zagranicznym podmiotom w szczególności, aby tworzyć wsparcie dla Ukraińców, których wojna zmusiła do ucieczki z kraju. Jest aktywnym nurkiem – posiada licencję Advanced Open Water Diver.

Back To Top