Prawo europejskie w transporcie drogowym
Komentujemy dla Ciebie akty prawa Unii Europejskiej z zakresu prawa transportu drogowego

W programie LEX Prawo Europejskie znajdziesz klasyczne podartykułowe komentarze do najistotniejszych regulacji unijnych z zakresu transportu drogowego, w szczególności do:
 • rozporządzenia ws. przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego,
 • rozporządzenia ws. dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych,
 • rozporządzenia ws. warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego oraz
 • rozporządzenia ws. dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych.

uwaga

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej kluczowymi regulacjami z punktu widzenia prawa transportu drogowego w Polsce stały się przepisy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz bezpośrednio obowiązujące unijne rozporządzenia.


Dajemy Ci praktyczne rozwiązanie Twoich problemów

 • Oferujemy Ci dostęp do komentarzy praktycznych omawiających szczegółowe zagadnienia związane z transportem drogowym kompleksowo z punktu widzenia wszystkich źródeł prawa mających znaczenie dla rozwiązania danego problemu.
 • Komentarze praktyczne są na bieżąco aktualizowane.
 • Komentarze są przygotowywane przez dr Renatę Rychter, b. Dyrektor Generalną w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.
uwaga W prawie transportu drogowego częstą sytuacją jest, że jedno i to samo zagadnienie jest regulowane przez różne źródła prawa: prawo UE, prawo polskie, a nawet prawo międzynarodowe.

 

Zobacz listę przykładowych komentarzy praktycznych

 • Rychter Renata Alicja, Warunki prawne i zasady swobody wykonywania przewozów kabotażowych w prawie Unii Europejskiej, LEX/el. 2017
 • Rychter Renata Alicja, Ochrona praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym w przypadku odwołania lub opóźnienia usługi transportowej - uprawnienia wynikające z rozporządzenia UE nr 181/2011, LEX/el. 2016
 • Rychter Renata Alicja, Postępowanie w sprawie udzielenia licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych osób, LEX/el. 2016
 • Rychter Renata Alicja, Postępowanie w sprawie udzielenia licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy, LEX/el. 2016

Nie przeoczysz ważnych bieżących zmian w prawie transportu drogowego

 • Jesteś na bieżąco informowany o najnowszych aktach istotnych dla transportu drogowego.
 • Streszczenia pojawiają w ciągu kilku dni od daty oficjalnego opublikowania aktu.
 • Nasze streszczenia aktów są zestandaryzowane i maksymalnie skondensowane, dzięki czemu czyta się je łatwo i szybko.
 • Streszczenia odszukasz bez problemu na Pulpicie Europejskim w panelu „Najnowsza legislacja”
uwaga W dziennikach UE publikuje się dziennie przeciętnie ponad 2 razy więcej aktów niż w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim razem. Ich ilość a także obszerność powodują, że wynajdywanie aktów istotnych z punktu widzenia prawa transportu drogowego i zapoznanie się z nimi samemu kosztuje sporo bezcennego czasu.

 

Zobacz listę przykładowych streszczeń

 • Delegowanie kierowców w transporcie drogowym, LEX/el. 2020
 • UE cyfryzuje transport towarów, LEX/el. 2020
 • Przewozy drogowe: dostęp do rynku i zawód przewoźnika, LEX/el. 2020
 • Czas pracy kierowców i tachografy, LEX/el. 2020
 • UE przedłuża certyfikaty i licencje w transporcie w związku z koronawirusem, LEX/el. 2020

Nasi eksperci przybliżą Ci orzecznictwo europejskie

 • Monitorujemy na bieżąco orzeczenia europejskie, w tym te z zakresu prawa transportu drogowego.
 • W efekcie zasadniczo już w kilka dni od daty wydania istotnych orzeczeń znajdziesz w programie ich streszczenia (omówienia).
 • W programie znajdziesz też glosy do najważniejszych orzeczeń europejskich, objaśniające szczegółowo kluczowe i najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne będące przedmiotem rozstrzygnięć sądów unijnych.
uwaga Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE miało i nadal ma szczególny wpływ na kształt najważniejszych pojęć i zasad prawa transportu drogowego.

 

Zobacz przykłady glos i omówień

Glosy:

 • Rychter Renata, System zezwoleń na ruch pojazdów nienormatywnych a prawo UE. Glosa do wyroku TS z dnia 21 marca 2020 r., C-127/17, LEX/el. 2020
 • Urban-Kozłowska Jadwiga, Świadczenie usług transportu miejskiego, podmiejskiego lub regionalnego w ogólnym interesie gospodarczym. Glosa do wyroku TS z dnia 24 lipca 2003 r., C-280/00, LEX/el. 2011
 • Wesołowski Krzysztof, Stosowanie przepisów prawa unijnego dotyczących jurysdykcji i wykonywania wyroków zagranicznych do spraw wynikających z konwencji szczególnej - CMR. Glosa do wyroku TS z dnia 4 maja 2010 r., C-533/08, EPS 2011/7/34-39

Omówienia:

 • Baranowska-Zając Wioleta, Czy dyrektywa konsumencka chroni pasażera "na gapę"? Omówienie wyroku TS z dnia 7 listopada 2019 r., C-349/18 (Kanyeba), LEX/el. 2019
 • Rychter Renata Alicja, Normy socjalne kierowców w pojazdach poczty. Omówienie wyroku TS z dnia 21 listopada 2019 r., C-203/18 i C-374/18 (Deutsche Post i Leymann), LEX/el. 2019

Ułatwimy Ci pracę z obcojęzycznymi dokumentami

 • Dajemy Ci dostęp do przetłumaczonych tez najważniejszych orzeczeń sądów europejskich z zakresu prawa transportu drogowego.
 • Oferujemy Ci specjalistyczny słownik angielsko-polski, który zawiera terminologię używaną w orzecznictwie europejskim, w tym również słownictwo z zakresu prawa transportu drogowego. Podczas czytania angielskiego tekstu orzeczenia słownik umożliwi Ci szybkie sprawdzenie znaczenia wyrazu lub wyrażenia.
uwaga

Większość orzeczeń europejskich, w tym pewna część dotycząca prawa transportu drogowego, jest dostępna w normalnym obiegu wyłącznie w języku obcym. zob. np. glosa do wyroku TSUE w sprawie C-280/00 Altmark


LEX Prawo Europejskie
Jedyny kompleksowy program na rynku z zakresu Prawa Europejskiego
Back To Top