Jak unikać błędów w budowaniu argumentacji prawnej?

W modelu środków zaskarżenia obowiązującym w postępowaniu cywilnym często dochodzi do sytuacji, w której orzeczenie co do meritum sprawy (czy to wyrok, czy postanowienie co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym) jest uchylane i sprawa przekazywana do ponownego rozpoznania. W trakcie szkolenia omówione zostaną specyficzne aspekty dalszego postępowania w takich przypadkach.

Dołącz do webinaru i poszerz swoją wiedzę na temat skutków uchylonych orzeczeń oraz otrzymaj praktyczne wskazówki od doświadczonego prawnika.

Webinar odbędzie się 20 lutego 2024 r. o godz. 15:00

Dlaczego warto?

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

 • w jakim zakresie po uchyleniu orzeczenia można wykorzystać materiał procesowy z pierwszego postępowania
 • jaki jest wpływ uchylenia orzeczenia na koncentrację materiału procesowego
Skutki uchylonych orzeczeń – praktyczne wskazówki

Program szkolenia

 1. Możliwość uchylenia zakażonego orzeczenia – porównania postępowania cywilnego do postępowania administracyjnego
 2. Uchylenie orzeczenia na skutek apelacji
 3. Uchylenie orzeczenia na skutek skargi kasacyjnej
 4. Skład sądu po uchyleniu orzeczenia
 5. Zakres związania sądu uzasadnieniem orzeczenia uchylającego
 6. Celowość powoływania się na uchylone orzeczenie.
 7. Możliwość wykorzystania zebranego materiału procesowego
 8. Wpływ uchylenia orzeczenia na koncentrację materiału dowodowego

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

 • adwokatów i radców prawnych
 • aplikantów adwokackich i radcowskich

Prelegent

Marcin Dziurda
Doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny.
Skutki uchylonych orzeczeń – praktyczne wskazówki

Polecane rozwiązania

Nowy LEX Kompas Orzeczniczy to przełom w analizie orzeczeń w systemie LEX
Nowość! LEX Kompas Orzeczniczy 2.0

Pakiet innowacyjnych funkcjonalności i rozwiązań nawigacyjnych w systemie LEX. Dzięki niemu szybko odnajdziesz interesujące Cię orzeczenia i znacznie usprawnisz pracę z orzecznictwem.

LEX Kancelaria Prawna
LEX Kancelaria Prawna

LEX Kancelaria Prawna to oferta online przygotowana specjalnie dla adwokatów i radców prawnych z małych, średnich i dużych kancelarii.

Back To Top