Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także radca prawny. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego i materialnego. W latach 2006-2012 pełnił funkcję Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Otrzymał nagrodę Bona Lex za najlepszy akt prawny w 2006 roku, nagrodę Dziennika Gazety Prawnej „Złoty Paragraf” dla najlepszego radcy prawnego w 2015 roku oraz nagrodę specjalną w konkursie „Przeglądu Sądowego” i Wydawnictwa Wolters Kluwer za książkę najbardziej przydatną dla praktyki prawniczej w 2019 roku.

Back To Top