Uchylone orzeczenia (NSA/WSA)

- funkcja, która informuje, że określone orzeczenie zostało uchylone. Dzięki relacjom pomiędzy orzeczeniem uchylonym a uchylającym łatwo sprawdzisz zakres tego uchylenia i świadomie podejmiesz decyzję co z takim orzeczeniem zrobisz.

Korzyść dla Ciebie:

Dzięki temu przyśpieszamy Twoją pracę z orzeczeniami, gdyż nie tracisz czasu na analizę orzeczenia, które zostało uchylone oraz eliminujesz ryzyko powołania się na takie orzeczenie.

LEX Kompas Orzeczniczy 2.0
Odtwórz film

Funkcja Uchylone orzeczenia (NSA/WSA) w praktyce

Dodatkowe wskazówki:

>> Informacja o uchyleniu określonego orzeczenia dotyczy orzeczeń sądów administracyjnych (NSA/WSA)

>> Za pomocą linku - "Sprawdź zakres uchylenia" łatwo można sprawdzić, czy uchylone jest całe orzeczenie czy orzeczenie jest uchylone w części.

Nowość! LEX Kompas Orzeczniczy 2.0

Innowacyjne rozwiązanie, które wskaże Ci najlepszą drogę do przygotowania silnej argumentacji

Back To Top