LEX Kompas Orzeczniczy 
Nowość!
LEX Kompas Orzeczniczy 2.0


Opis funkcji
Linie Orzecznicze tak tak

Bogaty zbiór prawie 2500 linii orzeczniczych, wskazujących trendy w orzecznictwie sądów w danej kategorii spraw

Orzeczenia seryjne
tak tak

Grupowanie orzeczeń o niemal identycznej treści w zakresie sentencji, opisu stanu faktycznego, jak i uzasadnienia prawnego

Orzeczenia podobne tak tak

Orzeczenia najbardziej zbliżone merytorycznie do aktualnie przeglądanego

Pokaż tezę w uzasadnieniu tak tak

Szybkie przejście do fragmentu w treści orzeczenia, z którego pochodzi teza

Wybór eksperta tak tak

Wskazanie orzeczeń polecanych przez ekspertów za najbardziej istotne i przydatne w danym temacie

Pokaż autoTEZĘ w uzasadnieniu


tak

Umożliwia przejście z autoTEZY do fragmentu uzasadnienia, z którego pochodzi. Dzięki temu ustalisz czy analizowane orzeczenie pasuje do Twojej sprawy

autoTEZA*
tak

Wskazanie w orzeczeniach bez tez, fragmenty potencjalnie zawierające tezy

Analiza treści*
tak

Graficzne wyróżnienie fragmentów orzeczenia o określonym charakterze

Orzeczenia uchylone (NSA/WSA)   tak
Informacja, że orzeczenie zostało uchylone
Podobne pisma urzędowe
 tak

Wskazanie pism urzędowych podobnych merytorycznie z aktualnie analizowanym* Funkcja oparta na technologii sztucznej inteligencji. Dowiedz się więcej >

Nowość! LEX Kompas Orzeczniczy 2.0

Innowacyjne rozwiązanie, które wskaże Ci najlepszą drogę do przygotowania silnej argumentacji

Back To Top