Funkcja pokaż tezę w uzasadnieniu

– przejście z tezy do fragmentu uzasadnienia, z którego teza pochodzi za pomocą jednego kliknięcia. Umożliwia to natychmiastową weryfikację okoliczności, w których wyrażono pogląd zawarty w analizowanej tezie.

Korzyść dla Ciebie:

Zyskujesz pewność, że teza pochodzi z tekstu orzeczenia sądowego. Dodatkowo w części przypadków od razu sprawdzisz, czy dany pogląd wpisuje się w istniejące linie orzecznicze lub stoi w opozycji do dotychczasowego stanowiska sądów.

Pokaż tezę w uzasadnieniu
Odtwórz film
Funkcja pokaż tezę w uzasadnieniu w praktyce

Dodatkowe wskazówki:

>> Niektóre orzeczenia mogą liczyć kilka, a nawet kilkanaście stron. Funkcja pokaż tezę w uzasadnieniu umożliwia natychmiastowe ustalenie kontekstu tezy.

>> Funkcja jest dostępna dla orzeczeń otezowanych przez zespół redakcyjny LEX, które są publikowane w systemie informacji prawnej.

Nowość! LEX Kompas Orzeczniczy 2.0

Innowacyjne rozwiązanie, które wskaże Ci najlepszą drogę do przygotowania silnej argumentacji

Back To Top