autoTEZA

- to funkcjonalność, która wskazuje fragment orzeczenia zawierający informację o zagadnieniu poruszanym w orzeczeniu.

Korzyść dla Ciebie:

Znacznie przyspieszamy Twoją pracę z orzeczeniami, gdy nie masz czasu zapoznawania się z ich pełną treścią.

Funkcja oparta na technologii sztucznej inteligencji. Dowiedz się więcej >
LEX Kompas Orzeczniczy 2.0
Odtwórz film

Funkcja autoTEZA w praktyce

Dodatkowe wskazówki:

>> W oparciu o istniejącą bazę orzeczeń w programie LEX oraz przy wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji wskazujemy w orzeczeniach bez tez, fragmenty potencjalnie zawierające tezy.

>> autoTEZA dostępna jest w wyrokach NSA, WSA oraz przy wyrokach sądów powszechnych (rejonowych, okręgowych oraz apelacyjnych)

Nowość! LEX Kompas Orzeczniczy 2.0

Innowacyjne rozwiązanie, które wskaże Ci najlepszą drogę do przygotowania silnej argumentacji

Back To Top