Analiza treści

Aby ułatwić pracę z orzeczeniami, przygotowaliśmy ich nowy widok. W tekście orzeczenia graficznie wyróżniono fragmenty o określonym charakterze:
  • rozstrzygnięcia
  • roszczenia i zarzuty
  • argumentacja prawna
  • fakty

Korzyść dla Ciebie:

Dzięki temu szybciej dotrzesz do interesujących fragmentów orzeczenia i skrócisz czas potrzebny na jego analizę.

Funkcja oparta na technologii sztucznej inteligencji. Dowiedz się więcej >
LEX Kompas Orzeczniczy 2.0
Odtwórz film

Funkcja Analiza treści w praktyce

Dodatkowe wskazówki:

>> Analiza treści to dodatkowy widok orzeczenia, w którym przy wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji w treści orzeczenia zostały wyróżnione poszczególne jego części.

>> Analiza treści dostępna jest dla wyroków, Sądu Najwyższego, sądów rejonowych, okręgowych oraz apelacyjnych z zakresu prawa pracy oraz prawa cywilnego.

Nowość! LEX Kompas Orzeczniczy 2.0

Innowacyjne rozwiązanie, które wskaże Ci najlepszą drogę do przygotowania silnej argumentacji

Back To Top