Trwające prace nad ustawą o ochronie sygnalistów otwierają nowe możliwości dla Twojej organizacji. Już niedługo formalizacja instytucji whistleblowingu stanie się rzeczywistością w Polsce.

Dołącz do naszego webinaru i przygotuj się jako pracodawca na nowe obowiązki prawne wynikające z tej ustawy!

Rozszerzenie zakresu zgłoszeń o naruszenia prawa pracy, które przewiduje nowa ustawa o ochronie sygnalistów, stworzy nowe wyzwania dla pracodawców. Spowoduje to większy wpływ na ich codzienne obowiązki, niż pierwotnie przewidywano w trakcie prac nad ustawą. Co to oznacza w praktyce?

Wejście w życie nowych przepisów wymusi na pracodawcach konieczność wprowadzenia wewnętrznych kanałów raportowania, przyjmowania zgłoszeń sygnalistów oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających w sposób zapewniający poufność danych i bezpieczeństwo informacji zawartych w tych zgłoszeniach.

Odkryj, jak sprawnie dostosować się do nowych wymagań dla pracodawców wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów!

Zapisz się na bezpłatny webinar pt. „Ochrona sygnalistów - nowe obowiązki pracodawców”, który odbędzie się 27 maja 2024 r., o godz. 12:00. Twoja organizacja zasługuje na jak najlepsze przygotowanie!

Co zyskasz, biorąc udział w naszym szkoleniu online?

Poznasz nie tylko obowiązki prawne, które zostaną nałożone na pracodawców po wejściu w życie przepisów ustawy o ochronie sygnalistów, ale także sposoby ich skutecznego wdrożenia w Twojej organizacji.

Nie zwlekaj! Dołącz do naszego webinaru i jako pracodawca przygotuj się na nowe obowiązki prawne ustawy o sygnalistach.

Program szkolenia online

Na webinarze zapewniamy kompleksowe omówienie 6 kluczowych zagadnień, takich jak:

  1. Pracodawcy zobowiązani do ustalenia procedury zgłoszeń.
  2. Opracowanie procedury zgłoszeń wewnętrznych.
  3. Wybór właściwych kanałów zgłoszeń.
  4. Prowadzenie postępowań wyjaśniających.
  5. Poufność i bezpieczeństwo danych i informacji.
  6. Zakres ochrony sygnalisty.

Nasz ekspert – webinar poprowadzi

Karol-Kulig

Radca prawny, współtwórca i współwłaściciel marki SygnaApp.pl, od blisko 10 lat świadczący usługi prawne dla biznesu oraz sektora publicznego; ceniony szkoleniowiec, wykładowca KSB Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; egzaminator na aplikacji radcowskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie; autor dziesiątków artykułów naukowych i popularnonaukowych, konsultant czasopism prawniczych.

Nie zwlekaj! Dołącz do naszego webinaru i jako pracodawca przygotuj się na nowe obowiązki prawne ustawy o sygnalistach.

Polecane rozwiązania

f
LEX HR

Program online, dzięki któremu zyskasz zawsze praktyczną i aktualną wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

LEX HR ułatwia specjalistom HR zarządzanie ludźmi oraz inspiruje do wdrażania rozwiązań, za pomocą których między innymi zoptymalizujesz procesy HR w Twojej organizacji.

Back To Top