Czy wiesz, że pod koniec sierpnia br. wprowadzono przepisy mające na celu ochronę przed nadużyciami w komunikacji elektronicznej?
Nowe regulacje mają przeciwdziałać podszywaniu się pod numery telefonów zaufanych instytucji i próbom wyłudzenia danych.

Aby Cię wesprzeć w tych zmianach przygotowaliśmy bezpłatny e-book pt.

,,Zwalczanie nadużyć w komunikacji elektronicznej - nowe obowiązki przedsiębiorców”.

25 sierpnia 2023 r. ogłoszono ustawę o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Wreszcie weszły w życie nowe przepisy, których celem jest zapobieganie i zwalczanie nadużyć w Internecie, takich jak podszywanie się pod numery zaufanych instytucji i próby i wyłudzenia danych.
Impulsem dla ustawodawcy niewątpliwie była potrzeba implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 roku ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej. Zgodnie z nowymi regulacjami określone podmioty będą zobowiązane do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, służących do zapobiegania i zwalczania nadużyć w komunikacji elektronicznej.

Chcesz zyskać wiedzę, jak będą wyglądały praktyczne aspekty tych zmian?

Przygotowaliśmy bezpłatny e-book pt.  ,,Zwalczanie nadużyć w komunikacji elektronicznej - nowe obowiązki przedsiębiorców”.

Znajdziesz w nim opracowanie, takich zagadnień jak:

> Przepisy nowej ustawy i najważniejsze definicje.
> Nowe obowiązki i uprawnienia przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
> Zasady odpowiedzialności przedsiębiorców.
> Przyczyny uchwalenia ustawy i wykazu numerów służących do odbierania połączeń głosowych.
> Zakres informacji, skutki wpisu i wycofania danych z ww. wykazu.
> Administracyjne kary pieniężne i kwestie odwołania od nich.

Dlaczego warto  pobrać naszego ebooka?

 • Otrzymasz dokładną analizę przepisów nowej ustawy i praktyczne wskazówki, jak definiować ,,nadużycia w komunikacji elektronicznej”;
 • Dowiesz się, jakie obowiązki nałożono na przedsiębiorców;
 • Zyskasz wiedzę, jak kształtuje się odpowiedzialność przedsiębiorców za dopuszczanie się nadużyć.
Zamów bezpłatnego ebooka pt. "Zwalczanie nadużyć w komunikacji elektronicznej - nowe obowiązki przedsiębiorców" naszego eksperta dr hab. Andrzeja Krasuskiego.
Wypełnij formularz, aby otrzymać ebooka
Zawartość ebooka
W ebooku pt. "Zwalczanie nadużyć w komunikacji elektronicznej - nowe obowiązki przedsiębiorców" znajdziesz omówienie następujących zagadnień:
 1. Przyczyny uchwalenia ustawy.
 • Nadużycie w komunikacji elektronicznej (definicje, obowiązki i zakres uprawnień przedsiębiorców telekomunikacyjnych).

    2. Wykaz numerów służących do odbierania połączeń głosowych, w tym:

 • przyczyny prowadzenia ww. wykazu;
 • zakres informacji zawartych w wykazie;
 • skutek wpisu danych w wykazie i ich wykreślenia;
 • postępowanie w sprawie wpisu numeru i jego wycofania;
 • zakres informacji zawartych w wykazie.

    3. Administracyjne kary pieniężne, w tym:

 • odpowiedzialność przedsiębiorcy telekomunikacyjnego;
 • wymiar kary pieniężnej;
 • odwołanie od decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.
Zyskaj wiedzę, jak przeciwdziałać wyłudzeniom danych z użyciem komunikacji elektronicznej.

Fragment ebooka ,,Zwalczanie nadużyć w komunikacji elektronicznej - nowe obowiązki przedsiębiorców”

W zakresie opisu czynności składającej się na "nadużycie” definicja ta odwołuje się do definicji usługi telekomunikacyjnej oraz urządzenia telekomunikacyjnego, co powoduje, że czynności takich może dopuścić się zarówno dostawca usług telekomunikacyjnych 7 jak również ich użytkownik 8 . Nadużycie w komunikacji elektronicznej istnieje wówczas, gdy: 1) świadczenie lub korzystanie z usługi telekomunikacyjnej, lub korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych jest niezgodnie z ich przeznaczeniem lub przepisami prawa oraz 2) celem lub skutkiem jest wyrządzenie szkody przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub użytkownikowi końcowemu lub osiągnięcie nienależnych korzyści dla podmiotu dopuszczającego się nadużycia w komunikacji elektronicznej, innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (wyodrębnionej w obrocie gospodarczym). Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych odbywa się na gruncie przepisów prawa cywilnego. Przepis art. 361 § 2 k.c. wskazuje przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej, jakimi są: zachowanie się odpowiedzialnego, szkoda, która jest wynikiem tego zachowania, oraz normalny związek przyczynowy łączący zachowanie odpowiedzialnego ze szkodą. W art. 363 § 1 k.c. przyjęta została teoria adekwatnego związku przyczynowego, wyrażająca zasadę przyczynowości. 9 Żądający naprawienia szkody w postaci utraconych korzyści zobowiązany jest udowodnić znaczne prawdopodobieństwo osiągnięcia sugerowanej korzyści majątkowej, gdyby nie nastąpiło zdarzenie, które spowodowało taki uszczerbek majątkowy poszkodowanego.

Chcesz dowiedzieć się więcej o zakresie nowej ustawy i obowiązkach przedsiębiorców? Wypełnij formularz i pobierz ebooka!

Zyskaj wiedzę, jak przeciwdziałać wyłudzeniom danych z użyciem komunikacji elektronicznej.

O Prelegencie

Polecane rozwiązania

TOP-lex-notariusz-1920x1280-v3-1
LEX Dział Prawny

LEX Dział Prawny to najbogatszy pakiet informacji prawnej, dostępny w ofercie LEX Biznes, który uwzględnia potrzeby prawników zarówno w dużych przedsiębiorstwach, średnich firmach, jak i mniejszych podmiotach.

To nowy standard pracy prawnika in-house w oparciu o bogate, ujednolicone i zawsze aktualne zasoby informacji prawnej!

LEX Dział Prawny obejmuje:
> Pełne prawodawstwo polskie oraz prawo UE.
> Komentarze, monografie, czasopisma.
> Wzory dokumentów, procedury prawne, linie orzecznicze.
> Alerty, Informator Prawno-Gospodarczy, wyszukiwarka instytucji.
> Certyfikowane szkolenia onlibe.
> Pulpity: Prawo w biznesie oraz personalizowany.

Jedyny na rynku program zawierający specjalnie dobrane piśmiennictwo i publikacje autorskie niezbędne w praktyce notarialnej, a także przydatne narzędzia takie jak Baza informacji gospodarczej czy interaktywne mapy zagospodarowania przestrzennego.
Back To Top