Sztuczna inteligencja przeanalizuje orzeczenia za prawnika
Prawo16 stycznia, 2024

Sztuczna inteligencja przeanalizuje orzeczenia za prawnika

Orzeczenia sądów mają ogromne znaczenie dla rozstrzygnięcia spraw i kształtowania prawa. W codziennej pracy prawnika - co do zasady - konieczne jest korzystanie z obszernych zbiorów orzecznictwa i pogłębiony research orzeczniczy. Potwierdzają to chociażby statystyki korzystania z zasobów w systemach informacji prawnych. Orzeczenia to druga po aktach prawnych kategoria dokumentów, z której w codziennej pracy korzystają prawnicy.

Research orzeczniczy - trudny i czasochłonny

Jak się okazuje, tzw. research orzeczniczy to czynność przez wielu prawników określana jako uciążliwa lub raczej uciążliwa. Do najważniejszych czynników wpływających na uciążliwość zadania należy zaliczyć przede wszystkim obszerność orzecznictwa, orzeczenia często mogą obejmować od kilku, poprzez kilkanaście, nawet do kilkudziesięciu stron. Kolejnym utrudnieniem podczas wyszukiwania i analizy orzecznictwa są zmiany ustawodawstwa i nowe regulacje prawne. Podkreślić także należy, wielość źródeł i baz orzeczniczych oraz fakt, że są one rozproszone. Nie bez znaczenia, jest także ogromy przyrost orzeczeń. Każdego dnia w systemach informacji prawnej przybywa ich co najmniej kilkaset. Praca z orzecznictwem przy tak dynamicznym wzroście stanowi więc nie lada wyzwanie i bez wsparcia technologii wydaje się niemal niemożliwa.

AI wsparciem w researchu orzeczniczym

Większość prawników w Polsce spędza co najmniej kilka godzin tygodniowo na wyszukiwanie i analizę orzecznictwa. Wielu z nich wierzy, że sztuczna inteligencja może ten proces usprawnić i skrócić czas potrzebny na analizę orzecznictwa. Dzięki algorytmom machine learning tzw. research orzeczniczy może być zautomatyzowany i bardziej efektywny. 87% prawników przyznaje, że technologia w dużym stopniu usprawnia codzienną pracę.

LEX Kompas Orzeczniczy 2.0

LEX Kompas Orzeczniczy 2.0 to realna pomoc w researchu orzeczniczym

Technologia sztucznej inteligencji została wykorzystana w nowym programie - LEX Kompas Orzeczniczy 2.0. Warto zwrócić uwagę w szczególności na dwa rozwiązania - "AutoTeza"oraz "Analiza treści" stworzone właśnie przy wykorzystaniu algorytmów AI.

AutoTeza to funkcjonalność, która wskazuje fragment orzeczenia zawierający informację o zagadnieniu poruszanym w orzeczeniu. W oparciu o istniejącą w LEXie bazę tez z orzeczeń, przy wykorzystaniu algorytmów machine learning, wskazywane są w orzeczeniach bez tez, fragmenty potencjalnie zawierające tezy.

Funkcja Analiza treści polega na graficznym wyróżnieniu w tekście orzeczenia fragmentów o określonym charakterze, takich jak: rozstrzygnięcia, roszczenia i zarzuty, argumentacja prawna oraz fakty. Dzięki temu można wyodrębnić najważniejsze elementy orzeczenia i skrócić czas na zapoznanie się z jego treścią.

Rozwiązania AI odpowiedzią na oczekiwania branży prawniczej

Jak wynika z Raportu Future Ready Lawyer 2023, sztuczna inteligencja nabrała znaczenia w porównaniu do lat ubiegłych. W 2019 r. prawnicy ledwo dostrzegali na horyzoncie tradycyjną sztuczną inteligencję, a 58% z nich przewidywało, że będzie ona miała wpływ na ich pracę dopiero w ciągu najbliższych trzech lat. Kiedy przeniesiemy się do 2023 r., zobaczymy, że aż 73% prawników spodziewa się zastosować technologię GenAI w swojej pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Autor:
Katarzyna Irytowska, Senior Project & Program Manager

Nowość! LEX Kompas Orzeczniczy 2.0

Pakiet innowacyjnych funkcjonalności i rozwiązań nawigacyjnych w systemie LEX. Dzięki niemu szybko odnajdziesz interesujące Cię orzeczenia i znacznie usprawnisz pracę z orzecznictwem.

Nowość! LEX Kompas Orzeczniczy 2.0

Pakiet innowacyjnych funkcjonalności i rozwiązań nawigacyjnych w systemie LEX. Dzięki niemu szybko odnajdziesz interesujące Cię orzeczenia i znacznie usprawnisz pracę z orzecznictwem.

Back To Top