Sporo zmian prawnych dotyczących ochrony konsumenta i wynikających z tego obowiązków dla przedsiębiorców weszło w życie w 2023 roku.


Nadal pojawiają się pytania i wątpliwości.

Rozszerzenie ochrony konsumentów i wynikające z tego zmiany * dla przedsiębiorców można określić jako rewolucyjne.  Nie tylko są oni zobowiązani dostosować procedury reklamacyjne do nowych przepisów, ale także muszą wprowadzić zmiany we wzorach umów, regulaminach czy ogólnych warunkach świadczenia usług. Jeszcze więcej pracy mają przedsiębiorcy świadczący usługi i treści cyfrowe.

Aby Cię wesprzeć w tych zmianach przygotowaliśmy bezpłatnego ebooka „Rewolucja w ochronie konsumentów - ważne zmiany dla przedsiębiorców”, z którego dowiesz się między innymi:

 • jak kształtują się nowe zasady odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową?
 • jaki jest zakres nowej odpowiedzialności za niezgodność treści cyfrowej oraz usługi cyfrowej z umową?
 • jakie zmiany wprowadzono w zakresie gwarancji?

Dlaczego warto pobrać ebooka?  Wyjaśniamy zmiany w przepisach ochrony konsumenta w przystępny sposób. Znajdziesz w nim porady i wskazówki, zobrazowane przykładami "wziętymi z życia".

Dla kogo nasz ebook? Przygotowaliśmy go przede wszystkim z myślą o działach prawnych przedsiębiorstw oraz kancelariach prawnych, obsługujących przedsiębiorców.

* Zmiany są efektem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z 20.05.2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylającej dyrektywę 1999/44/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z 20.05.2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych.

Zamów bezpłatnego ebooka pt. „Rewolucja w ochronie konsumentów - ważne zmiany dla przedsiębiorców" naszego eksperta Michała Żmijewskiego.
Zawartość ebooka
Ebook pt. „Rewolucja w ochronie konsumentów - ważne zmiany dla przedsiębiorców” przedstawia zagadnienia, takie jak:

 • Nowe zasady odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, w tym:
 • przejawy niezgodności towaru z umową,
 • uprawnienia konsumenta w wypadku braku zgodności towaru z umową,
 • terminy związane z dochodzeniem uprawnień z tytułu niezgodności z umową,
 • status jednoosobowych przedsiębiorców objętych ochroną konsumencką na gruncie przepisów o niezgodności towaru z umową.
 • Nowa regulacja dotycząca odpowiedzialności za niezgodność treści
  cyfrowej oraz usługi cyfrowej z umową, w tym:
 • okres odpowiedzialności przedsiębiorcy za niezgodność treści cyfrowej oraz usługi cyfrowej z umową,
 • uprawnienia związane z niezgodnością z umową o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
 • znaczenie aktualizacji i zmiana treści cyfrowej.
 • Zmiany w zakresie gwarancji.
Zmiany w prawie ochrony konsumentów i nowe obowiązki dla przedsiębiorców, sprawdź!
Fragment ebooka „Rewolucja w ochronie konsumentów - ważne zmiany dla przedsiębiorców”
" (...) Zmianie uległ okres, w którym przedsiębiorcę obciąża ciężar dowodu na wykazanie zgodności towaru z umową w razie sporu z konsumentem. Jeżeli niezgodność towaru z umową ujawni się przed upływem dwóch lat, domniemywa się, że niezgodność ta istniała w chwili dostarczenia towaru (art. 43c ust. 1 u.p.k.. Domniemanie nie znajdzie zastosowania, gdy nie można go pogodzić ze „ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową. (...) Zaś zgodnie z art. 43c ust. 3 u.p.k. w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi".
Dowiedz się więcej nt. rozszerzenia ochrony konsumentów.Eksperckie omówienie zmian już czeka dla Ciebie!
O Ekspercie
Foto_Michał Żmijewski - Copy.png
Adwokat w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k., w której zajmuje się m.in. prawem IT, prawem autorskim, ochroną danych osobowych, prawem ochrony konkurencji i konsumentów; współautor komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych. Współautor takich publikacji jak "Ochrona konsumencka przedsiębiorców" czy "Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz".
Polecane rozwiązania
group of people in a meeting.png
LEX Dział Prawny
Najbogatszy pakiet informacji prawnej, dostępny w ofercie LEX Biznes, który uwzględnia potrzeby prawników zarówno w dużych przedsiębiorstwach, średnich firmach, jak i mniejszych podmiotach.

To nowy standard pracy prawnika in-house w oparciu o bogate, ujednolicone i zawsze aktualne zasoby informacji prawnej!
Back To Top