Od 7 stycznia 2024 r. obowiązują całkowicie nowe zasady udzielania finansowania na rzecz osób prowadzących gospodarstwo rolne.
To ważna zmiana dla podmiotów sektora finansowego, które muszą dostosować swoje procedury czy wzory dokumentów do nowych regulacji.
Pobierz eksperckiego ebooka i dowiedz się więcej!

Zmiany wprowadzone przez ustawę o lombardowej pożyczce konsumenckiej powodują, że każdy podmiot, który do tej pory świadczył usługi udzielania finansowania na rzecz osób zajmujących się szeroko rozumianą działalnością rolniczą, powinien przeprowadzić audyt swoich procedur i procesów, aby zidentyfikować luki i dostosować się do zmian, które weszły w życie od 7 stycznia  2024 r. 
Nowa ustawa nie pozostaje obojętna również dla pośredników kredytowych

Pobierz bezpłatnie eksperckiego ebooka pt. „Nowe obowiązki dla sektora finansowego. Udzielanie pożyczek na rzecz rolników od 7 stycznia 2024 r.” i sprawdź, dlaczego ustawa o lombardowej pożyczce konsumenckiej całkowicie zmieni procesy finansowania dla osób prowadzących gospodarstwa rolne.

Dlaczego warto pobrać naszego ebooka? Dowiesz się m.in:

 • jakie uprawnienia uzyskają rolnicy, którzy zaciągają pożyczki, począwszy od dnia 7 stycznia 2024?
 • jakie nowe obowiązki będą spoczywać na firmach pożyczkowych?
 • jak blisko statusu konsumenta będą „rolnicy” w zakresie zawieranych przez siebie pożyczek?
 • dlaczego praktycznie każdy podmiot, który do tej pory świadczył usługi udzielania finansowania na rzecz działalności rolniczej, powinien przeprowadzić audyt swoich procedur i procesów oraz wzorców umownych w celu zidentyfikowania ewentualnych luk bądź konieczności dostosowania się do nowych realiów prawnych?
   
Nie zwlekaj! Zamów bezpłatnego ebooka pt.
"Nowe obowiązki dla sektora finansowego. Udzielanie pożyczek na rzecz rolników od 7 stycznia 2024 r." -  naszego eksperta Macieja Raczyńskiego.
Zawartość ebooka

Ebook pt. "Nowe obowiązki dla sektora finansowego. Udzielanie pożyczek na rzecz rolników od 7 stycznia 2024 r." - omawia zagadnienia, takie jak:

 • Zakres podmiotowy, w tym:
 • definicja osoby prowadzącej gospodarstwo rolne.
 • Kluczowe zmiany w odniesieniu do udzielania finansowania na rzecz osób prowadzących gospodarstwo rolne, w tym:
 • zmiany w Kodeksie cywilnym,
 • kredyt gotówkowy dla rolnika,
 • rolnik a zawieranie umów na odległość,
 • rolnik a prawo do składania reklamacji,
 • obowiązki AML w odniesieniu do rolników.
 • Znaczenie praktyczne, w tym przewidywane zmiany na rynku.
Dlaczego ustawa o lombardowej pożyczce konsumenckiej całkowicie zmieni zasady udzielania finansowania dla rolników przez instytucje finansowe? Sprawdź!
                                                    Fragment ebooka                                                         "Nowe obowiązki dla sektora finansowego. Udzielanie pożyczek na rzecz rolników od 7 stycznia 2024 r." 

"Po wejściu w życie zmian legislacyjnych, tj. po 7.01.2024 r., ustawa o kredycie konsumenckim ma zastosowanie do osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą. Oznacza to, na podstawie art. 3 ust. 1 u.k.k., że wszystkie umowy o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawcy w zakresie swojej działalności udzielają lub dają przyrzeczenie udzielenia rolnikowi (tzw. kredyt konsumencki czy potocznie kredyt gotówkowy), muszą spełniać rygory dotychczas przewidziane wyłącznie dla pożyczek konsumenckich. Oznacza to wiele zmian nie tylko produktowych, ale również procesowych dla kredytodawców i pośredników kredytowych."

Chcesz dowiedzieć się więcej?  Wypełnij formularz i pobierz ebooka!

Od 7 stycznia 2024 r. obowiązują nowe zasady udzielania kredytów i pożyczek dla osób prowadzących gospodarstwo rolne. Sprawdź, co to oznacza dla sektora finansowego!
O Ekspercie
Maciej Raczyński
Maciej Raczyński - Radca Prawny i Partner Zarządzający kancelarii Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci Sp.p. z siedzibą w Warszawie (www.rsplegal.pl). Ekspert  z zakresu prawa regulującego działalność podmiotów z branży finansowej, w tym usług płatniczych, bankowej i "fin-tech".
Polecane rozwiązania
people in presentation.png
Poznaj LEX Banki!
To program, dzięki któremu zyskasz aktualną i praktyczną wiedzę z zakresu prawa rynku kapitałowego i bankowości. Możesz korzystać ze wzorów przydatnych dokumentów, wsparcia ekspertów oraz dostępu do certyfikowanych szkoleń online.

Back To Top