Doktor nauk prawnych. Wiceprezes Związku Banków Polskich. Od 2010 r. pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Prawno – Legislacyjnego Związku Banków Polskich. Sekretarz i członek Prezydium Rady Prawa Bankowego. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej (EBF). Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad licznymi aktami prawnymi m.in. w zakresie prawa bankowego i w zakresie regulacji dotyczących rynku finansowego. 

Back To Top