Radca prawny, specjalizuje się w regulacjach finansowych i nowych technologiach, w tym m.in. dotyczących bankowości i płatności. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz banków (CRDIV/CRR, PSD2, digitalizacja procesów), firm inwestycyjnych (MiFID2/PRIIPS/UCITS) oraz szeroko rozumianego otoczenia fintechowego.

Uczestniczył w pracach legislacyjnych oraz implementacji szeregu aktów prawnych regulujących rynek finansowy w Unii Europejskiej. Pracował również m.in. w Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowym Banku Polskim oraz Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Back To Top