Czym jest raport o stanie JST

Regulacje dotyczące sporządzania raportu o stanie gminy, powiatu i województwa pojawiły się w 2018 roku. Zobowiązują one samorządy do corocznego podsumowania działalności wójta (burmistrza, prezydenta miasta) każdej gminy, zarządu każdego powiatu oraz zarządu każdego województwa. Podczas jego tworzenia w szczególności należy wziąć pod uwagę kwestie realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady (sejmiku) i budżetu obywatelskiego.

Po raz pierwszy powyższe raporty zostały sporządzone w 2019 roku. Ustawowy termin ich przedstawienia to 31 maja danego roku (choć w roku 2020 został on przesunięty ze względu na panujący w kraju stan epidemii).

Co dzieje się po przedłożeniu raportu?

Rozliczenie organu wykonawczego z podejmowanych inicjatyw, działań i funkcjonowania przez cały poprzedni rok daje okazję do faktycznej kontroli i obiektywnego spojrzenia na jego efektywność.

Po przedłożeniu raportu staje się on przedmiotem debaty radnych. Istotna jest możliwość uczestniczenia w niej mieszkańców, co pozwala na branie aktywnego udziału i wpływ lokalnych społeczności na działalność JST.

Debata kończy się głosowaniem i udzieleniem przez radę wotum zaufania organowi wykonawczemu jednostki samorządu. Na poziomie powiatu i województwa nieudzielenie go skutkuje koniecznością przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem zarządu. W gminie, gdzie wójt (burmistrz, prezydent miasta) pochodzi z bezpośrednich wyborów, a jego pozycja jest wobec tego silniejsza, nieudzielenie wotum zaufania dwa lata z rzędu może skutkować przeprowadzeniem referendum w sprawie jego odwołania.

W LEX Administracja znajdziesz:
Chcesz dowiedzieć się więcej o serwisie LEX Administracja?
Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
Back To Top