Zmniejszająca się liczba urodzeń w Polsce będzie mieć istotny wpływ na organizację i  finansowanie zadań oświatowych. Zmiany demograficzne zachodzą nieubłagalnie i rozkładają się na wiele lat. Decyzje w zakresie organizacji muszą być jednak podejmowane w konkretnym roku. Jakie decyzje są nieuniknione i jak je przeprowadzić?

Podczas wystąpienia zostaną omówione następujące kwestie:

  • Zmniejszająca się liczba urodzeń,
  • Źródła danych o demografii,
  • Wpływ zmniejszających się roczników dzieci na finanse oświaty,
  • Kluczowe decyzje do podjęcia,
  • Komunikacja z mieszkańcami, nauczycielami i kuratorium oświaty.
     

Korzyści dla uczestników wykładu:

  • Poznanie sposobów szacowania wpływu zmniejszającej się liczby urodzeń na sytuację finansową samorządu,
  • Uświadomienie sobie jakie decyzje i kiedy podjęte są kluczowe,
  • Poznanie sposobów komunikacji ze społeczeństwem i kuratorium oświaty, zwiększających szanse na skuteczne przeprowadzenie niezbędnych zmian.
Serdecznie zapraszam na wykład!

 

Grzegorz Pochopień
Były pracownik Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat Dyrektor Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej 
Powrót do programu
Back To Top