Wystąpienie przybliży uczestnikom prawne aspekty działania zarządu i nadzoru w obszarze oświaty oraz niektóre elementy perspektywy osób zarządzających placówkami. Szczególnie te związane z wyzwaniami jakich doświadczają we współpracy z organem prowadzącym lub organem kontroli dysponowania środkami na wydatki bieżące. Uczestnikom zostaną zaproponowane rozwiązania, które mogą przyczynić się do lepszej i bardziej efektywnej współpracy na tej linii. 

Kluczowe zagadnienia wykładu:

  • Nadzór i zarząd w oświacie w ujęciu prawnym,
  • Źródła i anatomia dysfunkcji we współpracy na linii nadzór – zarząd,
  • Rozwiązywanie konfliktów we współdziałaniu organów prowadzących i dyrektorów placówek oświatowych,
  • Dobre praktyki z obszaru oświaty i biznesu wspierające współdziałanie organów zarządu i nadzoru,
  • Propozycje praktycznych rozwiązań i narzędzi z obszaru HR i Leadership.

Korzyści dla uczestników z udziału w wykładzie:

  • Pogłębiona wiedza na temat regulacji prawnych nadzoru i zarządu placówką oświatową oraz ich wzajemnych korelacji,
  • Wzajemna perspektywa na praktyczne źródła dysfunkcji we współpracy na linii nadzór – zarząd w placówkach oświatowych,
  • Wgląd w pola i źródła konfliktów oraz propozycje alternatywnych form ich rozwiązywania,
  • Zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk zwiększających efektywność współpracy na tej linii,
  • Inspiracje i narzędzia umożliwiające poprawę efektywności nadzoru i zarządzania we wzajemnej współpracy.

Serdecznie zapraszamy na prezentację!

Marcin Groński
Współzałożyciel i Partner Zarządzający Kancelarii LEXBRIDGE. Po ukończeniu studiów prawniczych prowadził pracę naukową i dydaktyczną w ramach studiów doktoranckich na UWr. 
Powrót do programu
Back To Top