Dnia 28 lipca 2023 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z  2023 r. poz. 1606). Społeczność zaangażowana w pomoc dzieciom nazwała ten akt prawny „ustawą Kamilka z Częstochowy”, na cześć tragicznie zmarłego chłopca o tym imieniu.

 

Ustawa ma charakter kompleksowy, a jej mianownikiem jest szeroko rozumiane dobro dziecka. Ustawa wzmacnia podmiotowość dziecka, a także system ochrony dziecka przed przemocą. W trakcie wystąpienia zostaną przedstawione nowe rozwiązania prawne w postaci Standardów Ochrony Małoletnich oraz zostaną omówione obowiązki związane z ich wprowadzeniem, ciążące na dyrektorach szkół i przedszkoli a także obowiązki związane z kontrolowaniem pracowników, przed ich zatrudnieniem, w zakresie braku karalności za przestępstwa popełnione na szkodę dzieci.


Podczas wystąpienia zostaną omówione następujące kwestie:

  • Geneza wprowadzenia tzw. ustawy Kamilka z Częstochowy,
  • Założenia i cele wprowadzenia Standardów Ochrony Dzieci,
  • Obowiązki ciążące na dyrektorach szkół i przedszkoli związane z wprowadzeniem Standardów Ochrony Dzieci,
  • Założenia i cele wprowadzenia obowiązków związanych z kontrolowaniem pracowników, przed ich zatrudnieniem, w zakresie braku karalności za przestępstwa popełnione na szkodę dzieci.
Korzyści dla uczestników wykładu:

  • Zwiększenie wiedzy na temat systemu ochrony dzieci w Polsce,
  • Poznanie najnowszych regulacji prawnych z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci,
  • Pozyskanie umiejętności wprowadzenia nowych regulacji prawnych w szkołach i przedszkolach.
Serdecznie zapraszam na wykład!
Monika Horna-Cieślak
Adwokatka oraz działaczka społeczna. Specjalizuje się w ochronie praw dzieci i młodzieży, propagatorka idei wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom. Udziela pomocy prawnej osobom najmłodszym, doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej.
Powrót do programu
Back To Top