Omówienie zmian w prawie dotyczących organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także zapowiedź zmian, które nas czekają i wyzwań organizacyjnych z nimi związanych. Przedstawienie szerokiego spektrum zmian związanych z inkluzją w we wszystkich obszarach życia społecznego – wskazanie na projekty systemowe w edukacji oraz działania organizacji pozarządowych wspierające procesy zmian. Uporządkowane wiedzy na temat dostępności i wysokiej jakości usług edukacyjnych, w tym związanych z zatrudnianiem specjalistów i organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Kluczowe zagadnienia wykładu:

 • Uporządkowanie wiedzy na temat pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnej z aktualnym prawem oświatowym, 
 • Przedstawienie jak właściwie organizować współpracę nauczycieli i specjalistów w szkole – zadania poszczególnych osób zapisane w prawie,
 • Praktyczne rozwiązania do wykorzystania w pracy z uczniami o szczególnych potrzebach – dostępne nieodpłatnie dla nauczycieli i nauczycielek,
 • Przykłady rozwiązań dotyczących organizowania pomocy pp we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi partnerami szkołyz,
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę dotyczącą dostępności w kontekście inkluzji.
   

Uczestnicy konferencji dowiedzą się:

 • dlaczego takie zmiany i właśnie teraz w prawie oświatowym,  związane z zapewnianiem dostępności (inkluzją) w edukacji,
 • jak właściwie organizować współpracę nauczycieli i specjalistów w szkole – zadania poszczególnych osób zapisane w Ustawie i Rozporządzeniach,
 • jakie są dostępne rozwiązania do wykorzystania w pracy z uczniami o szczególnych potrzebach,
 • jak właściwie organizować pomoc pp we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi partnerami szkoły, 
 • gdzie dyrektorzy i dyrektorki szkół mogą otrzymać wsparcie związane z zapewnianiem dostępności.
   

Serdecznie zapraszam na wykład!

Aleksandra Rodzewicz
Ekspertka merytoryczna w projektach podnoszących jakość edukacji włączającej, Członkini Zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła. Twórczyni #Facetka_z_Poradni. Właścicielka firmy Edukacja Rozwój Innowacje. Ekspertka projektu MŁODE GŁOWY w Fundacji UNAWEZA
Powrót do programu
Back To Top