Samorządowe Centra Usług Wspólnych a Jednostki Obsługiwane –  prawne aspekty tworzenia tych jednostek, ich zadania oraz odpowiedzialność w realizacji procesów usług wspólnych.

Uczestnicy wykładu zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

  • zapoznanie się z przepisami prawnymi dotyczącymi obsługi wspólnej,
  • odpowiedzialność i zadania kierownika Jednostki Obsługiwanej,
  • odpowiedzialność i zadania kierownika CUW,
  • przedmiotowy i podmiotowy zakres świadczonej obsługi wspólnej – dokąd zmierzamy,
  • cyfryzacja usług wspólnych.

Serdecznie zapraszam na wykład!

Paweł Modrzyński
Doktor nauk ekonomicznych. Jego zainteresowania badawcze związane są z problematyką zarządzania i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego i tematyki zarządzania i tworzenia samorządowych centrów usług wspólnych. 
Powrót do programu
Back To Top