Modyfikacja ścieżki awansu zawodowego trwa od 1 września 2022 r. Od tego czasu funkcjonują również nowe przepisy określające sposób awansu zawodowego nauczycieli. Stan ten będzie trwał do 31 sierpnia 2027 r., co sprawia, że problemy i wątpliwości jakie powstały w związku z wprowadzonymi zmianami są ciągle aktualne. Ponadto, nowelizacja przepisów ustawy – Karta Nauczyciela z 28 lipca 2023 r., wprowadziła również zmiany w obszarze związanych z przepisami przejściowymi odnoszącymi się do awansu zawodowego nauczycieli i oceny pracy. 

Podczas wystąpienia zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

 • zmiany w prawie,
 • awans zawodowy nauczyciela w okresie przejściowym,
 • ocena pracy nauczyciela,
 • skrócenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego,
 • zmiany w awansie zawodowym wprowadzone ustawą z 28 lipca 2023 r.,
 • awans zawodowy dyrektora szkoły,
 • dotychczasowe i nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.
   

Korzyści dla uczestników wykładu:

 • wskazanie praktycznych zagadnień związanych z poruszaną tematyką,
 • zaproponowanie rozwiązań ułatwiających wdrożenie zmian,
 • przedstawienie ewentualnych zagrożeń i korzyści wynikających ze zmian,
 • rozwiązanie problemów budzących najwięcej wątpliwości,
 • przedstawienie na praktycznych przykładach w jaki sposób stosować przepisy dotychczasowe i nowe, tj. obowiązujące od 1 września 2022 r., z modyfikacjami w roku 2023,
 • w jakim zakresie ocena pracy wpływa na awans zawodowy nauczyciela.
Serdecznie zapraszam na wykład!
Agata Piszko
Ekspert ds. prawa oświatowego, Infolinia merytoryczna: prawo oświatowe

Członek stowarzyszenia audytorów wewnętrznych IIA Polska, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie.

Powrót do programu
Back To Top