O doręczeniach elektronicznych w ostatnim czasie mówi się bardzo dużo! Zdecydowanie to jeden z TOP tematów na najbliższe miesiące!

Dlaczego?

W naszym kraju od 10 grudnia 2023 r. zostanie w pełni wdrożony system doręczeń elektronicznych. Przed tą zmianą nie da się uciec – e-Doręczenia dotyczą wszystkich!

Co to oznacza w praktyce?

Podmioty publiczne oraz podmioty prawa prywatnego (przedsiębiorcy, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) a także osoby wykonujące zawód zaufania publicznego tj. radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi zobowiązani będą do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych i zgłoszenia go do rządowej Bazy Adresów Elektronicznych dla celów komunikacji elektronicznej.

Poniższy formularz nie wyświetla się?

Aby wyświetlić formularz, będziesz musiał(a) zmienić ustawienia plików cookie. Kliknij przycisk poniżej, aby zaktualizować swoje preferencje i zaakceptować wszystkie pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności i plików cookies.

Co powinieneś wiedzieć o doręczeniach elektronicznych?

Jest to obowiązek, który powoduje nowe wyzwania prawne związane z wyborem kanałów komunikacji w relacjach z podmiotami publicznymi, sądami oraz pomiędzy podmiotami prywatnymi. Wynika to z faktu, że nowy system doręczeń elektronicznych nie będzie jedynym kanałem komunikacji, gdyż zastosowanie w dalszym ciągu będą miały regulacje szczególne i wynikające z nich mechanizmy doręczeń. Nowy system doręczeń elektronicznych będzie jednak częściowo stosowany łącznie z dotychczasowymi regulacjami.

Prawidłowe ustalenie oraz stosowanie kanałów komunikacji po 10 grudnia 2023 r. ulegnie więc skomplikowaniu, a jednocześnie obszar ten stanie się kluczowy dla budowania relacji zewnętrznych (w aspekcie prawnym, biznesowym i komunikacyjnym).

Co więcej, przyjęcie tych regulacji będzie skutkować szeregiem nowych obowiązków dla polskich przedsiębiorców.


Partnerem strategicznym Wolters Kluwer Polska w obszarze informacji dotyczących e-Doręczeń jest Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

TKP

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online, pt.: "e-Doręczenia – co należy wiedzieć przed 10 grudnia?"

Webinar odbędzie się 28 listopada 2023 r. o godz. 15:00

Dlaczego warto?

Cel szkolenia:

Zaprezentowanie Mapy Komunikacji Elektronicznej po 10 grudnia 2023 r. uwzględniającej nowy model doręczeń elektronicznych na tle dotychczasowych przepisów i mechanizmów dopuszczalnych kanałów komunikacji.

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

 • Z jakimi wyzwaniami, związanymi z określeniem prawidłowych kanałów komunikacji w zakresie skutków prawnych, zmierzą się podmioty (prywatne i publiczne)?
 • Jakie wyzwania organizacyjne i techniczne, związane z zarządzaniem różnymi kanałami komunikacji, czekają na określone podmioty?
 • Jaka jest relacja pomiędzy e-doręczeniami a innymi sposobami komunikacji?
e-Doręczenia – co należy wiedzieć przed 10 grudnia?

Prelegenci

Grzegorz Sibiga

Partner w Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, Kierujący Zespołem RODO i e-Administracji. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz w zagadnieniach elektronicznej administracji, w tym także w postępowaniach obowiązujących administrację publiczną.

Sylwester Szczepaniak

of Counsel w Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, doradca w prawnych i organizacyjnych zagadnieniach e-administracji oraz procesów paperless w organizacjach.

Program szkolenia

 1. Nowy model doręczeń elektronicznych - czyli wprowadzenie do ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 2. Podstawowe prawa i obowiązki podmiotów objętych nowym modelem doręczeń.
 3. Relacja ustawy o doręczeniach względem innych ustaw i regulacji prawnych.
 4. Prezentacja Mapy Komunikacji Elektronicznej po 10 grudnia 2023 r. oraz jej omówienie.
 5. Wyzwania prawne i organizacyjne wynikające z nowego modelu doręczeń elektronicznych.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

 • Podmiotów planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (w CEIDG jak i w KRS) po 10 grudnia 2023 r.
 • Przedsiębiorców aktualnie wpisanych do KRS lub CEIDG,
 • Osób i spółek wykonujących zawody zaufania publicznego,
 • Podmiotów publicznych (szczebla centralnego jak i terytorialnego)
 • Podmiotów publicznych, objętych jednocześnie wpisem do KRS
 • Jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych jst
 • Fundacji, Stowarzyszeń a także osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, lecz realizujących działania związane z komunikacją m.in. z podmiotami publicznymi.

Patronat nad tym wydarzeniem objęły:

KIRP Adwokatura Polska

e-Doręczenia – co należy wiedzieć przed 10 grudnia?
LEX e-Doręczenia
Poznaj LEX e-Doręczenia!

Nowy produkt w ofercie Wolters Kluwer Polska, który powstał przy ścisłej współpracy z ekspertami z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Treści dostępne w LEX e-Doręczenia pozwolą szybko i prawidłowo wdrożyć nowy obowiązek, a pomogą w tym m.in. praktyczne komentarze, poradniki, webinary i wzory dokumentów. Program kierujemy do osób odpowiedzialnych za wdrożenie i stosowanie w swojej organizacji (lub u swoich klientów) systemu e-Doręczeń.

Polecane analizy ekspertów
Back To Top