O doręczeniach elektronicznych w ostatnim czasie mówi się bardzo dużo! Zdecydowanie to jeden z TOP tematów na najbliższe miesiące!

Dlaczego?

W naszym kraju od 10 grudnia 2023 r. zostanie w pełni wdrożony system doręczeń elektronicznych. Przed tą zmianą nie da się uciec – e-Doręczenia dotyczą wszystkich!

Co to oznacza w praktyce?

Podmioty publiczne oraz podmioty prawa prywatnego (przedsiębiorcy, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) a także osoby wykonujące zawód zaufania publicznego tj. radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi zobowiązani będą do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych i zgłoszenia go do rządowej Bazy Adresów Elektronicznych dla celów komunikacji elektronicznej.

Co powinieneś wiedzieć o doręczeniach elektronicznych?

Jest to obowiązek, który powoduje nowe wyzwania prawne związane z wyborem kanałów komunikacji w relacjach z podmiotami publicznymi, sądami oraz pomiędzy podmiotami prywatnymi. Wynika to z faktu, że nowy system doręczeń elektronicznych nie będzie jedynym kanałem komunikacji, gdyż zastosowanie w dalszym ciągu będą miały regulacje szczególne i wynikające z nich mechanizmy doręczeń. Nowy system doręczeń elektronicznych będzie jednak częściowo stosowany łącznie z dotychczasowymi regulacjami.

Prawidłowe ustalenie oraz stosowanie kanałów komunikacji po 10 grudnia 2023 r. ulegnie więc skomplikowaniu, a jednocześnie obszar ten stanie się kluczowy dla budowania relacji zewnętrznych (w aspekcie prawnym, biznesowym i komunikacyjnym).

Co więcej, przyjęcie tych regulacji będzie skutkować szeregiem nowych obowiązków dla polskich przedsiębiorców.


Partnerem strategicznym Wolters Kluwer Polska w obszarze informacji dotyczących e-Doręczeń jest Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

TKP

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online, pt.: "e-Doręczenia – co należy wiedzieć przed 10 grudnia?"

Webinar odbędzie się 28 listopada 2023 r. o godz. 15:00

Dlaczego warto?

Cel szkolenia:

Zaprezentowanie Mapy Komunikacji Elektronicznej po 10 grudnia 2023 r. uwzględniającej nowy model doręczeń elektronicznych na tle dotychczasowych przepisów i mechanizmów dopuszczalnych kanałów komunikacji.

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

 • Z jakimi wyzwaniami, związanymi z określeniem prawidłowych kanałów komunikacji w zakresie skutków prawnych, zmierzą się podmioty (prywatne i publiczne)?
 • Jakie wyzwania organizacyjne i techniczne, związane z zarządzaniem różnymi kanałami komunikacji, czekają na określone podmioty?
 • Jaka jest relacja pomiędzy e-doręczeniami a innymi sposobami komunikacji?
e-Doręczenia – co należy wiedzieć przed 10 grudnia?

Prelegenci

Grzegorz Sibiga

Partner w Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, Kierujący Zespołem RODO i e-Administracji. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz w zagadnieniach elektronicznej administracji, w tym także w postępowaniach obowiązujących administrację publiczną.

Sylwester Szczepaniak

of Counsel w Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, doradca w prawnych i organizacyjnych zagadnieniach e-administracji oraz procesów paperless w organizacjach.

Program szkolenia

 1. Nowy model doręczeń elektronicznych - czyli wprowadzenie do ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 2. Podstawowe prawa i obowiązki podmiotów objętych nowym modelem doręczeń.
 3. Relacja ustawy o doręczeniach względem innych ustaw i regulacji prawnych.
 4. Prezentacja Mapy Komunikacji Elektronicznej po 10 grudnia 2023 r. oraz jej omówienie.
 5. Wyzwania prawne i organizacyjne wynikające z nowego modelu doręczeń elektronicznych.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

 • Podmiotów planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (w CEIDG jak i w KRS) po 10 grudnia 2023 r.
 • Przedsiębiorców aktualnie wpisanych do KRS lub CEIDG,
 • Osób i spółek wykonujących zawody zaufania publicznego,
 • Podmiotów publicznych (szczebla centralnego jak i terytorialnego)
 • Podmiotów publicznych, objętych jednocześnie wpisem do KRS
 • Jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych jst
 • Fundacji, Stowarzyszeń a także osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, lecz realizujących działania związane z komunikacją m.in. z podmiotami publicznymi.

Patronat nad tym wydarzeniem objęły:

Table title

KIRP Adwokatura Polska

e-Doręczenia – co należy wiedzieć przed 10 grudnia?
LEX e-Doręczenia
Poznaj LEX e-Doręczenia!

Nowy produkt w ofercie Wolters Kluwer Polska, który powstał przy ścisłej współpracy z ekspertami z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Treści dostępne w LEX e-Doręczenia pozwolą szybko i prawidłowo wdrożyć nowy obowiązek, a pomogą w tym m.in. praktyczne komentarze, poradniki, webinary i wzory dokumentów. Program kierujemy do osób odpowiedzialnych za wdrożenie i stosowanie w swojej organizacji (lub u swoich klientów) systemu e-Doręczeń.

Polecane analizy ekspertów
Back To Top