Redakcja

Redaktor naczelna:
Małgorzata Pomianowska
[email protected]

Redaktor prowadząca:
Katarzyna Szczepkowska
[email protected]

Sekretarz redakcji:
Anna Jakubiec

[email protected]
(22) 535 81 26

Kolegium redakcyjne:
Ewa Brańska – specjalistka edukacji elementarnej
dr Danuta Elsner – niezależna konsultantka ds. zarządzania oświatą
Anna Jakubiec – sekretarz redakcji kwartalnika „Wczesna Edukacja”
Karol Małolepszy – dyrektor Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku
Elżbieta Piotrowska-Albin – pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Edukacji
Małgorzata Pomianowska – redaktor naczelna miesięcznika „Dyrektor Szkoły” i kwartalnika „Wczesna Edukacja”
Anna Satel – sekretarz redakcji miesięcznika „Dyrektor Szkoły”
Klaudia Szawłowska – dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Katarzyna Szczepkowska – redaktor prowadząca kwartalnika "Wczesna Edukacja”
Anna Wróbel – dyrektor Przedszkola nr 31 im. Zdzisława Witwickiego w Warszawie. Prezes Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP

Dział Promocji i Reklamy:

Bogdan Brzozowski
[email protected]
(22) 535 83 27

Adres Redakcji:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
01-208 Warszawa
ul. Przyokopowa 33
e-mail: [email protected]
(22) 535 81 26

Autorzy

 • Prof. Brzezińska Anna Izabella jest kierownikiem Zakładu Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkiem Komitetu Psychologii PAN i Rady Naukowej IBE – Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie
 • Dębiński Marcin jest pedagogiem i inżynierem. Od ponad 20 lat pracuje z dziećmi, z tego większość jako wychowawca w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym w Warszawie. Pasjonat i twórca gier planszowych.
 • Dr Elsner Danuta jest niezależną konsultantką ds. zarządzania oświatą, uczestniczką wielu projektów międzynarodowych i badań oświatowych, autorką, współautorką, redaktorką ponad 350 publikacji w kilku językach, w tym 20 książek, byłą dyrektorką Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach.
 • Garstka Tomasz jest psychologiem, członkiem Klubu Sceptyków Polskich, autorem książki „Psychopedagogiczne mity”, wydanej przez Wolters Kluwer Polska.
 • Górska Małgorzata jest nauczycielem konsultantem ds. zarządzania oświatą, koordynatorem wspomagania rozwoju szkół Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 • Handzlik Marta jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy.
 • Kaleta Włodzimierz jest prawnikiem, dziennikarzem i publicystą zajmującym się od wielu lat problematyką funkcjonowania samorządu terytorialnego, oświaty i prawa.
 • Klimowicz Maciej jest front-end developerem, grafik, projektantem i twórcą serwisów internetowych, wieloletnim pracownikiem instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.
 • Piszko Agata jest prawnikiem, kierownikiem wydziału oświaty w starostwie powiatowym, ma długoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zagadnień związanych z polityką oświatową.
 • Pomianowska Agnieszka jest psychologiem, na co dzień zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Sewastianowicz Monika jest radcą prawnym, redaktor prowadzącą portal https://www.prawo.pl/oswiata/
 • Stańczyk Małgorzata jest dziennikarką, ukończyła studia psychologiczne i filozoficzne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Stróżyński Klemens jest specjalistą w zakresie oceniania szkolnego i zarządzania oświatą, rzeczoznawcą MEN ds. podręczników szkolnych oraz współpracownikiem CKE.
 • Wrona Joanna jest pedagogiem specjalnym, ekspertem prawa oświatowego w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Back To Top