Małgorzata Pomianowska
Redaktor naczelna
e-mail: [email protected]

Anna Satel
Sekretarz redakcji
tel. 22 535 81 26
e-mail: [email protected]

Anna Jakubiec
Redaktor
e-mail: [email protected]

Bogdan Brzozowski
Biuro Reklamy
tel. 22 535 83 27 | kom. 728 323 642
e-mail: [email protected]

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
01-208 Warszawa,
ul. Przyokopowa 33

e-mail: [email protected]
tel.: 22 535 81 26