Prawo20 kwietnia, 2021

Zmieniony egzamin ósmoklasisty - Maria Romanowska

Wyjątkowa sytuacja wymaga wyjątkowych rozwiązań, dlatego w tym roku najważniejsze egzaminy zewnętrzne: ósmoklasisty i maturalny odbędą się na specjalnych warunkach. W przypadku egzaminu dla klas VIII będzie to nie tylko okrojenie wymagań, ale też zmiana terminu – z kwietnia na 25–27 maja.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/4

Szczególne warunki, w jakich przez ostatni rok znalazła się edukacja w związku z pandemią koronawirusa, ale też strajk nauczycieli z 2019 r. spowodowały, że resort edukacji zdecydował się ułatwić uczniom ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych zdanie egzaminów zewnętrznych. – Poprosiliśmy ekspertów, nauczycieli, przedstawicieli świata akademickiego oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną, by z uwagi na ograniczenia, dokonali incydentalnej korekty podstaw programowych i na tej podstawie CKE opracuje arkusze egzaminacyjne z egzaminami, których zakres przedmiotowy będzie ograniczony o ok. 20–30% – zapowiedział w listopadzie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Najważniejsza decyzja dotyczyła wymagań egzaminacyjnych. W tym roku wyjątkowo egzamin ósmoklasisty oraz maturalny odbędą się nie na podstawie wszystkich wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, ale tych opisanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 16.12.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2314). Zawiera on treści z podstawy programowej wybrane na potrzeby przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

Dyrektor szkoły podstawowej i nauczyciele stanęli zatem przed zadaniem takiego skonstruowania planu zadań edukacyjnych, który z jednej strony zapewni pełną realizację zapisów podstawy programowej, z drugiej zaś pozwoli w jej realizacji położyć nacisk na opanowanie i utrwalenie wymagań będących podstawą konstruowanych zadań egzaminacyjnych. Określenie tych wymagań pozwoliło nauczycielom ominąć w trakcie przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty powtarzania tych treści, które zostały zrealizowane wcześniej, ale nie zostały ujęte w załączniku do rozporządzenia.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top