Prawo16 czerwca, 2021

Zmiana warunków zatrudnienia - Barbara Tomaszewska

W majowym numerze „Dyrektora Szkoły” omawiałam kwestię wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi niepedagogicznemu. Zdarza się też, że pracodawca nie zamierza definitywnie wypowiedzieć umowy, a jedynie zmienić obecne warunki pracy i/lub płacy. Taka zmiana również nie jest pozbawiona wymogów formalnych.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/6

Zmiana warunków zatrudnienia może być wprowadzona za porozumieniem stron lub poprzez jednostronne wypowiedzenie pracownikowi dotychczasowych warunków i zaproponowanie nowych.

Porozumieniem zmieniającym wprowadza się zmiany w postanowieniach umowy o pracę, na które wyrażają zgodę zarówno pracownik, jak i pracodawca (dyrektor szkoły), dlatego w praktyce dotyczy ono zmian korzystniejszych dla pracownika (nie musi to być jednak regułą). Przed wprowadzeniem nowych warunków zatrudnienia obie strony negocjują i ustalają nowe warunki pracy, a także termin, od kiedy mają one obowiązywać.

Jeśli nie jest możliwe zawarcie porozumienia, dyrektorowi szkoły pozostaje jednostronne wypowiedzenie warunków wynikających z umowy o pracę (art. 42 § 1–3 k.p.) i propozycja jej zmodyfikowania. Wypowiedzenie może dotyczyć wszystkich warunków pracy i płacy stanowiących treść umowy, tj. rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania, wynagrodzenia, wymiaru czasu pracy itd.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top