Prawo16 stycznia, 2020

Współpraca z rodzicami - Tomasz Garstka

Lekcja 4 Praktycznej Akademii Zarządzania.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/1

Zarządzanie szkołą ma zapewnić efektywne jej funkcjonowanie, prowadzące do osiągnięcia celów edukacyjnych i wychowawczych. Jednym z warunków jest porozumienie z rodzicami uczniów. Warto więc, by dyrektor przygotował zespół i stworzył warunki do realizacji polityki współpracy nauczycieli z rodzicami. Współpraca dla dobra wspólnego (dzieci) jest szczególnie ważna w okresie zmian w systemie oświaty oraz wynikających z tego (np. z podwójnego rocznika w szkołach ponadpodstawowych) trudności i wyzwań.
(…)
Dyrektor ma możliwość kreowania polityki współpracy nauczycieli z rodzicami, polityki zwiększającej szanse na efektywne funkcjonowanie szkoły w sytuacji nowych trudności i wyzwań. Obecnie mają one związek przede wszystkim ze zmianami w systemie oświaty, których efektem są m.in.:
- ciągła wymiana lub brak kadry nauczycielskiej,
- podwójny rocznik w szkołach ponadpodstawowych i wydłużone godziny pracy,
- złe warunki lokalowe i praca/nauka na dwie lub trzy zmiany,
- nauczyciele z dawnych gimnazjów zatrudniani w podstawówkach, bez doświadczenia w pracy z młodszymi uczniami.
Rodzice zatroskani o przyszłość swoich dzieci wyrażają zaniepokojenie i frustrację. A część z nich, przekonana, że w systemie oświaty generalnie nie występują żadne poważne problemy, wręcz obwinia władze samorządowe, nauczycieli i dyrekcję o złą organizację pracy szkoły.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top