Prawo01 września, 2021

Współpraca z pomocą społeczną - Mikołaj Darmosz

Niniejszy artykuł ma na celu naszkicowanie struktury podstawowych organów zajmujących się pomocą społeczną oraz przedstawienie zasad jej udzielania. Nawiązałem tu do sytuacji, w których dyrektor szkoły styka się z ośrodkami pomocy społecznej albo pracownikami społecznymi przy okazji czynności dotyczących uczniów, a także do form i procedur tego rodzaju wsparcia.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/9

Zakresy działalności szkoły oraz administracji zajmującej się pomocą społeczną częściowo zachodzą na siebie. Obie instytucje wśród swoich zadań mają wspieranie rodziny i jej członków, w szczególności w przypadkach, gdy borykają się oni z problemami wychowawczymi czy materialnymi.

Szkoła ma m.in. (art. 1 pkt 2, 6, 7, 16 pr. ośw.):
- wspomagać wychowawczą rolę rodziny,
- umożliwić naukę dzieciom niedostosowanym bądź zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
- opiekować się uczniami niepełnosprawnymi,
- zapewnić opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Natomiast zadaniem szeroko pojętej pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust. 1 u.p.s.).

W polskich warunkach pomoc społeczna kojarzona jest ze świadczeniami materialnymi (np. zasiłkami), co jest uproszczeniem i nie wyczerpuje tematyki form wsparcia. Normą jest, że adresaci pomocy społecznej są w gronie osób objętych większym zainteresowaniem pracowników szkoły, a jej dyrektor prędzej czy później będzie musiał współpracować z jednostkami zajmującymi się takim wsparciem.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top