wspolpraca-wkp-i-frdl
Compliance15 maja, 2022

Współpraca Wolters Kluwer Polska z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

W dniu 9 maja 2022 roku podpisane zostało porozumienie o wzajemnej współpracy Wolters Kluwer Polska z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Celem współpracy będą inicjatywy i projekty, które przyczynią się do popularyzowania wiedzy na temat problemów i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Wspólnie będziemy realizować m.in. działania edukacyjne, rozwijać przydatne dla samorządów i ich mieszkańców systemy oraz narzędzia, jak również dostarczać wiedzę ekspercką.

Nieprzerwanie od 1989 roku misją Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest:

  • działanie na rzecz zwiększania sprawności i efektywności funkcjonowania administracji samorządowej
  • wspieranie decentralizacji władzy publicznej
  • wzmacnianie poczucia sprawstwa wśród obywateli
  • budowanie lokalnego kapitału społecznego w Polsce
  • popularyzacja polskich doświadczeń transformacji ustrojowej w innych krajach.

Fundacja działa wielotorowo: prowadzi działalność szkoleniową, realizuje liczne projekty partnerskie w Polsce i za granicą, moderuje działania ponad 80 forów branżowych reprezentujących 22 środowiska zawodowe pracowników JST, świadczy profesjonalną pomoc doradczą oraz publikuje wyniki badań i analiz poruszających najważniejsze problemy samorządności terytorialnej.

Obecnie Fundacja posiada swoje Ośrodki Regionalne w 14 województwach, co sprawia, że jest największą sieciową organizacją szkoleniowo-doradczą wspierającą samorządy terytorialne w Polsce.

Jesteśmy przekonani, że wspólne działania doprowadzą do rozpowszechnienia informacji ważnych dla samorządów oraz że uda nam się zgodnie i owocnie działać na polu edukacyjnym i konferencyjno-szkoleniowym.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top