Prawo08 lipca, 2024

Wspierająca sieć współpracy - Danuta Elsner

Na temat różnych aspektów działalności sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół oraz walorów wynikających z uczestnictwa w jej pracach z Dorotą Rembiasz-Gaborską, konsultantką w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, rozmawia dr Danuta Elsner, członkini kolegium redakcyjnego „Dyrektora Szkoły".

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/7-8

dr Danuta Elsner: Od kiedy uczestniczy Pani w pracach sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół?

Dorota Rembiasz-Gaborska: Moja przygoda z sieciami zaczęła się w 2012 r. i była związana z projektem „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół” realizowanym w latach 2010–15 przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. W ramach projektu po raz pierwszy w Polsce sieci były organizowane w 20% powiatów jako nowa forma doskonalenia kwalifikacji zawodowych odmienna od tradycyjnych szkoleń, do których byliśmy przyzwyczajeni. Podstawą teoretyczną działalności sieci był konstruktywizm w psychologii uczenia się oparty na założeniu, że proces ten jest aktywnym pozyskiwaniem wiedzy, a sieć społecznością osób uczących się wspólnie i wzajemnie.
Byłam w tym czasie dyrektorem zespołu szkół z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi. Nasza placówka zgłosiła się do pilotażu projektu, a ja zostałam członkinią sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów. Pomimo zakończenia projektu sieć działała dalej, choć w wyniku rotacji na stanowiskach dyrektorów zmieniali się jej członkowie. Moje uczestnictwo trwało do 2023 r., czyli do rozpoczęcia pracy w charakterze konsultanta w placówce doskonalenia nauczycieli. Nie zakończyło to moich kontaktów z sieciami, wprost przeciwnie – zintensyfikowało je. Obecnie jestem koordynatorką sieci dla początkujących dyrektorów szkół oraz wspieram swoją wiedzą i doświadczeniami inne sieci prowadzone w placówce.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top