Prawo01 lipca, 2024

Dyrektor Szkoły 7-8/2024

Serdecznie zapraszamy do lektury podwójnego wydania „Dyrektora Szkoły”, które powstało w wyniku połączenia numerów lipcowego i sierpniowego. Ta konsolidacja pozwoliła nam zebrać w jednej edycji czasopisma najbardziej aktualne i istotne treści, które ułatwią Państwu dobre rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Przygotowane przez naszych autorów artykuły dotyczą w głównej mierze spraw wymagających szczególnego namysłu, refleksji i uwzględnienia w planach jeszcze przed pierwszym dzwonkiem.

Bogdan Bugdalski i dr Sylwia-Łukasik Gębska dokonują przeglądu najważniejszych zmian w oświacie. Michał Łyszczarz w Vademecum dyrektora szkoły prezentuje obszerny katalog zadań, które stoją przed osobami zarządzającymi szkołami i placówkami oświatowymi, a Jarosław Kordziński, Mirosława Suchocka i Patrycja Szulin doradzają, co warto wziąć pod uwagę przy realizowaniu tych obowiązków.
W podwójnym numerze znajdą Państwo również teksty dotyczące wsparcia nowo zatrudnionych pracowników w adaptacji zawodowej. Oprócz omówienia działań dyrektora związanych z tym procesem zwracamy uwagę na rolę mentora, i to zarówno w odniesieniu do nauczycieli, jak i osób niepodlegających Karcie Nauczyciela. Nie pomijamy też pracy wychowawczo-dydaktycznej – na jej różne aspekty zwracają uwagę Anna Czebiołko, Marcin Dębiński i Bogdan Jankowski oraz profesorowie: Jan Fazlagić i Bolesław Niemierko.
Wielość zagadnień omawianych w artykułach odzwierciedla, przed jakimi wyzwaniami stoi dyrektor. Aby sobie z nimi radzić, nie wystarczy tylko odpowiednie przygotowanie merytoryczne, ale konieczne jest dbanie o swój dobrostan, kondycję psychiczną oraz umiejętność wykorzystywania szans i wsparcia ze strony innych. Tym zagadnieniom poświęcamy Niezbędnik z przekonaniem, że będzie dla Państwa źródłem inspiracji.

Spis treści DS.7-8.2024

Co w prawie piszczy
Vademecum dyrektora szkoły Michał Łyszczarz
Zarządzanie ryzykiem w placówce Patrycja Szulin
Badania profilaktyczne Joanna Lesińska
Pytania do eksperta

Polityka edukacyjna
Działania MEN a potrzeby oświaty Bogdan Bugdalski
Ramowe plany nauczania Sylwia Łukasik-Gębska
Wychowawcza rola szkoły Bogdan Jankowski

Barwy zarządzania
Wdrażanie pracownika Małgorzata Pomianowska
Przed pierwszym dzwonkiem Mirosława Suchocka
Przewodzenie organizacji Jarosław Kordziński
Materiały dla dyrektorów
Przygotowanie mentora Małgorzata Pomianowska
Rola i zadania mentora – scenariusz lekcji Małgorzata Pomianowska
Kompetencje mentora i ich rozwój – scenariusz lekcji Małgorzata Pomianowska

Niezbędnik Dyrektora – Dobrostan dyrektora
Zdolność wykorzystania szans Danuta Elsner
Budowanie odporności psychicznej Tomasz Garstka
Higiena cyfrowa Katarzyna Polak
Kilka zasad zdrowej pracy Dorota Maria Sikora
Dyrektorskie pasje Włodzimierz Kaleta
Wspierająca sieć współpracy Danuta Elsner

Nowe technologie
Nauczanie programowania Jan Fazlagić

Wczesna edukacja
Adaptacja do przedszkola Marcin Dębiński

Pracownia pedagogiczna
Zasoby psychiczne nauczycieli Bolesław Niemierko
Kształtowanie zachowania Anna Czebiołko
Materiały dla nauczycieli

Początek roku szkolnego Małgorzata Pomianowska

Inspiracje Dyrektora
Nadużycia seksualne
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Magdalena Radwan-Röhrenschef
Neuroatypowe potrzeby
Szkolny monitoring
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Zawód: psycholog
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Brak młodych nauczycieli

Kuluary oświaty
AI w literaturze Danuta Elsner
Maile do młodej dyrektorki
O radości powrotu Małgorzata Nowak
Subiektywnie o edukacji
Ludzie bez pomysłu Tomasz Kozłowski

Aktualności
Lekcje pierwszej pomocy
Zmiany w zasadach pisowni
Zawody przyszłości
Matura bez dwóch deklaracji
Czego powinna uczyć szkoła?
100% dofinansowania do wycieczek
Model AI zdał maturę
Zmiana programu łowiącego talenty
Szkoły rozwijające umiejętności
Konkurs EDUinspirator
Wpływ komórek na oceny z matematyki
Co trzeci uczeń nie wie jeszcze, czy iść na studia

Zamów prenumeratę >>

Prenumerata Dyrektora Szkoły

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top