Prawo11 października, 2023

Wsparcie ofiary przemocy seksualnej - Katarzyna Borowska

Wykorzystywanie seksualne dzieci jest jednym z najtrudniejszych tematów w dyskusji społecznej, toteż często pozostaje w sferze tabu. Tymczasem nie wolno odwracać wzroku i udawać, że problemu nie ma, ale udzielić wsparcia ofierze przemocy. To zadanie również dla pracowników przedszkola czy szkoły.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2023/9

Zarówno dla dziecka, jak i osoby, do której „przychodzi z prośbą o pomoc”, zwykle największy problem stwarza fakt, że sprawcą wykorzystywania seksualnego często jest osoba dobrze znana ofierze, a więc jej bliska: dziadek, ojciec, kuzyn, siostra, matka czy babka, bądź tzw. przyjaciel rodziny, sąsiad, trener klubu sportowego. Fakt, że dziecko jest krzywdzone przez kogoś z najbliższego otoczenia, budzi wiele trudnych do udźwignięcia emocji również w nauczycielu, który się o tym dowiedział. Pojawić się może niedowierzanie, bezradność, strach przed wzięciem odpowiedzialności, również za błędnie rozpoznaną sytuację. Ponadto jeśli dziecko już zdecyduje się komukolwiek wyznać prawdę, zwykle używa komunikatów nie wprost. Najczęściej jednak bardzo długo milczy, natomiast wysyła sygnały świadczące o tym, że dzieje mu się krzywda.

Sygnałów, na które powinni zwracać uwagę pracownicy szkoły jest wiele, mogą być bardzo niespecyficzne, a nawet mylące. Zdarza się, że dzieci mają na tyle zaufania, że potrafią powiedzieć wprost „On się na mnie położył i oddychał” czy „Pan X całował Zosię”. Młodsze dziecko doświadczające przemocy, również seksualnej, może napisać list, starsze podłożyć ukradkiem nauczycielowi napisany przez siebie wiersz lub opowiadanie, w ten sposób zapraszając do świata swoich przeżyć.

Jedna ofiara będzie unikała kontaktu ze sprawcą przemocy seksualnej, ale druga dążyła do kontaktu z nim, zwłaszcza jeśli ją „oswoił”, oferując uwagę i zainteresowanie. Krzywdzone dziecko może być smutne lub wesołe. Może kraść, buntować się, ale też być wzorowym uczniem. Może się okaleczać bądź być agresywne wobec rówieśników. Jeszcze trudniej rozpoznać owe sygnały ze strony ucznia z dysfunkcjami czy niższym niż przeciętny poziomem intelektualnym.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top