Prawo13 października, 2021

Wolters Kluwer partnerem medialnym I Konferencji Doktorantów „Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w ujęciu prawnoekonomicznym"

Konferencja, która odbędzie się 28 października jest pierwszym międzyuczelnianym wydarzeniem organizowanym wyłącznie przez doktorantów i dedykowanym dla doktorantów nauk prawnych w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz badań nad niewypłacalnością.

Celem konferencji jest umożliwienie zaprezentowania wyników badań prowadzonych przez młodych badaczy, wymiana poglądów i doświadczeń doktorantów, których zainteresowania naukowe koncentrują się na restrukturyzacji, upadłości i niewypłacalności nie tylko w aspekcie prawnym, ale również z uwzględnieniem elementów ekonomicznej analizy prawa oraz socjologii i aksjologii prawa.

Konferencja jest efektem współpracy pomiędzy: Instytutem Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Wyższą Szkołą HUMANITAS w Sosnowcu.

Program Konferencji obejmuje trzy panele:
PANEL I: Aksjologiczne uzasadnienie funkcji oddłużeniowej i windykacyjnej prawa upadłościowego
PANEL II: Ochrona słusznych praw wierzycieli a zjawisko nierównego traktowania wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym
PANEL III: Panel międzynarodowy (referaty w ramach Panelu III zostaną wygłoszone w j. angielskim)

Więcej informacji na stronie: https://ipuir.lazarski.pl/pl/konferencje/konferencja-doktorantow/

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top