Prawo03 września, 2020

Wczesna Edukacja 2020/3

Przed nami nowy rok szkolny. Jaki będzie? Co warto zrobić, rozpoczynając pracę po wakacjach? Na pewno zawsze ważne jest dobre zaprezentowanie się społeczności szkolnej i przedszkolnej. Ciekawe i proste porady, jak zadbać o swój wizerunek, możemy znaleźć w artykule dr hab. Moniki Kaczmarek-Śliwińskiej. W wielu placówkach sprawdziły się wirtualne spotkania z rodzicami, a nawet zebrania z dyrektorem i wychowawcą. O to, jakie inne dobre praktyki pracy on-line postanowiliśmy przenieść do obecnej rzeczywistości, pytał dyrektorów Włodzimierz Kaleta.

Od czego warto zacząć uczenie matematyki w klasie I i w zerówce? W jaki sposób zorganizować zajęcia, by diagnozując wiedzę, umiejętności i poziom rozwoju dzieci, tworzyć jednocześnie warunki matematycznego opisywania świata? – propozycjami zabaw i zajęć dzieli się z nami Karolina Prus-Wirzbicka.

Oczekiwanie przez nas szacunku w kontaktach interpersonalnych jest uważane za normalne. Ale czy my naszym zachowaniem dajemy innym odczuć, że każdego traktujemy z godnością? Na co w związku tym powinniśmy zwrócić uwagę, określając program wychowawczy placówki? Odpowiedzi na te pytania przedstawia Danuta Elsner, pokazując jednocześnie Czytelnikom, jak w przedszkolu można tworzyć warunki do wzajemnego poszanowania dorosłych.

Spis treści

Inspiracje, innowacje, informacje

Przepis na przytulanie
Przymusowa kwarantanna a relacje rodzinne
Jak wspomóc rozwój introwertycznego dziecka
Gra komputerowa dla dzieci z ADHD

Zarządzanie i rozwój

Zasady wzajemnego szacunku, Danuta Elsner
Jak zaprezentować siebie w roli dyrektora?, Monika Kaczmarek-Śliwińska
Pierwsze zebranie nauczyciela z rodzicami, Karolina Turek

Prawo

Nowe wymogi przy nauczaniu języków obcych, Monika Sewastianowicz
Rozliczanie  godzin ponadwymiarowych, Monika Sewastianowicz

Meandry oświaty

Jaka będzie edukacja po pandemii?, Włodzimierz Kaleta

Teoria a praktyka

Zaburzenia mowy, języka i komunikacji w edukacji włączającej, Dorota Podgórska-Jachnik

Edukacja elementarna

Jak wspierać kreatywność dzieci?, Joanna Jarmużek

Z praktyki pedagogicznej

Od czego zacząć edukację matematyczną?, Karolina Prus-Wirzbicka
Wycieczki szkolne w czasie epidemii, Magdalena Krawczonek

Felieton

Wychowanie ku racjonalności, Klemens Stróżyński

Porady

Pytania do eksperta
Kalendarium 

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top