Personel Plus Image grafika
Prawo18 maja, 2022

Społeczny porządek w organizacjach

„Organizacja i demokracja” - pod tym hasłem, w dniach 12-14.09.2022 r. w Gdańsku odbędzie się V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji.

Hasło „organizacja i demokracja” nawiązuje do społecznego porządku w organizacjach, który oparty jest na poszanowaniu praw jednostki. Znaczenie, jakie przypisywane jest tej podstawowej wartości, ujawnia się w sposobach zarządzania ludźmi, formalnych regulacjach zachowań organizacyjnych i stosowanych praktykach. Badacze i badaczki postaw wobec organizacji, zagadnień związanych ze sprawiedliwym wynagradzaniem, przywództwem partycypacyjnym, sposobami motywowania i wywierania wpływu w organizacji, ocenianiem pracy jednostek i zespołów, dobrostanem pracowniczek, współczesnymi formami zatrudnienia i pracy i innymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem jednostki w organizacji będą mieli okazję do podzielenia się swoją wiedzą. Personel Plus, wydawany przez Wolters Kluwer Polska objął patronatem wydarzenie gdyż poruszane tematy są wg nas bardzo ważne.

Zachęcamy do uczestnictwa aktywnego i biernego:

  • członkinie i członków Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji;
  • wszystkie osoby, którym bliska jest problematyka zachowań organizacyjnych;
  • przedstawicieli i przedstawicielki nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych, a także socjologii i politologii, dla których istotne są pytania badawcze dotyczące funkcjonowania osoby w organizacji;
  • studentki i studentów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o aktualne koncepcje i badania z zakresu psychologii organizacji i pracy oraz uczestniczyć w wymianie myśli osób zainteresowanych tą problematyką;
  • osoby reprezentujące działy HR i osoby, których aktywność zawodowa koncentruje się na psychologicznym wsparciu kadry zarządzającej organizacją.

Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji stanie się okazją do wymiany myśli między teoretykami i praktykami organizacji w ramach sympozjów, sesji plakatowych, paneli dyskusyjnych i debaty. W roli prelegenta wystąpi prof. Vicente Martinez-Tur z Uniwersytetu w Walencji, który jest koordynatorem międzynarodowego raportu IAAP na temat wkładu psychologii pracy i organizacji w realizację celów zrównoważonego rozwoju. Wśród głównych prelegentów znajdą się także: prof. Gudela Grote z Politechniki w Zurychu, której badania koncentrują się na rosnącej elastyczności i wirtualności pracy oraz dr Marek Suchar – praktyk i teoretyk w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień indywidualnych (referatów i plakatów) oraz sympozjów. Termin nadsyłania zgłoszeń to 30.05.2022 r.

Więcej szczegółów na stronie: www.zjazdpspo.pl

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top