Przegląd Prawa Handlowego
Prawo23 czerwca, 2022

Rozstrzygnięcie XXIV edycji konkursu miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego”

Komunikat Jury dotyczący wyników XXIV edycji konkursu organizowanego przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego, obronione w roku akademickim 2020/2021.Komisja konkursowa w składzie: prof. dr hab. Adam Brzozowski, dr Jacek Krauss, dr hab. Marta Litwińska-Werner, prof. dr hab. Marek Safjan (przewodniczący jury), dr Cezary Wiśniewski, dr hab. Łukasz Gasiński, dr Jakub Zagrajek oraz Anna Popławska (sekretarz konkursu) – dokonała oceny nadesłanych prac konkursowych i postanowiła, co następuje:
Nagrody specjalne im. Dariusza Zycha – stypendia ufundowane przez kancelarię Rymarz Zdort pokrywające koszty udziału w Kursie Prawa Amerykańskiego organizowanego przez Columbia University w Holandii oraz odpłatne, miesięczne staże w kancelarii Rymarz Zdort – otrzymali:
Pan Wojciech Młodawski za pracę pt.: „Inwestycje typu Venture Capital i Private Equity na gruncie prawa polskiego” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Artura Nowackiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
Pan Grzegorz Serafin za pracę pt.: „Wybrane problemy corporate governance w grupach kapitałowych na tle projektu nowelizacji kodeksu spółek handlowych” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. prof. UJ Krzysztofa Oplustila na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
I nagrodę wysokości 4000 zł brutto oraz roczną prenumeratę „Przeglądu Prawa Handlowego” w wersji elektronicznej otrzymał
Pan Michał Wnęk za pracę pt.: „Natura prawna kryptowaluty” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Mirosława Steca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
II nagrodę wysokości 2500 zł brutto oraz roczną prenumeratę „Przeglądu Prawa Handlowego” w wersji elektronicznej otrzymał
Pan Maciej Węglarz za pracę pt.: „Rozporządzanie akcjami spółek niepublicznych” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Wojciecha Popiołka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
III nagrodę wysokości 1500 zł brutto oraz roczną prenumeratę „Przeglądu Prawa Handlowego” w wersji elektronicznej otrzymała
Pani Magdalena Pieczniak za pracę pt.: „Przekształcenie statusu wspólnika w spółce komandytowo-akcyjnej” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Andrzeja Kidyby na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zważywszy na niezwykle wyrównany poziom merytoryczny nadesłanych na konkurs prac, Komisja postanowiła przyznać dodatkowo sześć wyróżnień.

Wyróżnienia w postaci rocznej prenumeraty „Przeglądu Prawa Handlowego” w wersji elektronicznej otrzymały następujące osoby:
Pani Aleksandra Pliszek za pracę pt.: „Wpływ zmiany okoliczności na odpowiedzialność kontraktową na podstawie konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Kazimierza Zawady na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
Pan Jacek Jastrzębski za pracę pt.: „Transgraniczny podział spółki kapitałowej w świetle dyrektywy 2019/2121 – perspektywa nowej regulacji” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Jacka Napierały na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Pani Patrycja Gliwka za pracę pt.: „Modele dematerializacji niepublicznych papierów wartościowych” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. prof. UW Jacka Jastrzębskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
Pani Emilia Michałuszko za pracę pt.: „Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Marcina Krajewskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
Pan Adam Jeżewski za pracę pt.: „Zysk, strata i odsetki od udziału kapitałowego w spółkach osobowych” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Konrada Osajdy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
Pan Maksymilian Żuber za pracę pt.: „Przekształcenie przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Katarzyny Kopaczyńskiej-Pieczniak na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top