Prawo18 listopada, 2020

Rodzaje nowatorskich działań - Karolina Cieślik

Co do tego, że polska szkoła potrzebuje zmiany, zgodni są niemal wszyscy. Przeważa jednak przekonanie, że w ramach obecnego systemu jest to niemożliwe. Tymczasem istnieje co najmniej kilka instytucji w Prawie oświatowym, które dają pole do eksperymentowania.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/11

Dlaczego szkoła wymaga zmian? Odpowiedź na to pytanie z pewnością mogłaby się stać podstawą dla oddzielnego artykułu. W tym miejscu nawiązuję jednak do faktu, że zgodnie z badaniami to sposób wydatkowania środków przeznaczonych na oświatę jest kluczowy dla poprawy jakości edukacji. Nie jest kluczową determinantą – wbrew powszechnemu mniemaniu – ogólne bogactwo kraju czy też skala pieniędzy, jakie przeznacza się na oświatę. Decydujący jest właśnie sposób ich wykorzystania (Szkoła dla innowatora. Kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych, Kalisz 2018, s. 7).
W ustawie z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) – dalej pr. ośw. – funkcjonują obecnie trzy instytucje o różnym stopniu złożoności, które pozwalają szkole na wprowadzanie odważnych, proinnowacyjnych działań:
- innowacja pedagogiczna,
- eksperyment pedagogiczny,
- szkoła eksperymentalna.
Wszystkie one mogą stać się podstawą dla wydatkowania posiadanych przez szkołę środków w jeszcze lepszy i bardziej przemyślany sposób.

Przeglądaj powiązane tematy