Prawo17 maja, 2024

Rada Gabinetowa - Renata Czuj, Anna Satel

Gromadzenie pomysłów i refleksji uczniów na temat ich potrzeb oraz oferty edukacyjnej, realizowanych programów i zagospodarowania przestrzeni placówki to zadanie Rady Gabinetowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. Dyrektorka Renata Czuj opowiada, dlaczego zdecydowała się powołać taki organ.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/5

Zamieszczone w serwisie informacyjnym zdanie „prezydent zwołał Radę Gabinetową” oznacza, że w ocenie głowy państwa jakaś konkretna sprawa szczególnej wagi wymaga skorzystania z art. 141 Konstytucji i przeprowadzenia posiedzenia Rady Ministrów pod przewodnictwem prezydenta. Rada Gabinetowa nie ma jednak kompetencji rządu i jej uzgodnienia nie stanowią wiążącego prawa. Prezydent zwraca w ten sposób uwagę Rady Ministrów na ważny problem, pyta o zamiary i planowanie działania w tym zakresie, może też ustalać wspólną strategię.

W lutym Rada Gabinetowa pod przewodnictwem Andrzeja Dudy omawiała realizację Centralnego Portu Komunikacyjnego, sprawę energetyki jądrowej oraz modernizację polskiej armii. We wcześniejszych latach zajmowała się m.in. sytuacją w Ukrainie, reakcją rządu na wydarzenia na Bliskim Wschodzie, strategią walki z koronawirusem czy stanem szkolnictwa w dobie epidemii.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu tematy posiedzeń Rady Gabinetowej nie mają co prawda rangi ogólnopolskiej, ale są ważne w kontekście potrzeb i problemów tutejszej młodzieży.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top