Prawo28 grudnia, 2021

Przywództwo w kryzysie - Anna Satel

Sytuacja pandemiczna, ale też zmiany prawne nie zawsze budzące poparcie środowiska oświatowego sprawiły, że prelegenci VIII Kongresu Edukacja i Rozwój poświęcili swoje wystąpienia działaniu w kryzysie. Organizowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska oraz redakcje „Dyrektora Szkoły” i „Wczesnej Edukacji” wydarzenie znów przebiegło w formule on-line, tym razem jednak prelekcje otwierające miały miejsce na scenie Centrum Olimpijskiego w Warszawie, skąd były transmitowane do uczestników.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/12

Jako pierwszy przemawiał dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Adam Bodnar, prawnik, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji, który za temat swojego wystąpienia obrał „Prawo do edukacji w czasach kryzysu państwowości”. Definiując ów kryzys, stwierdził, że od 2015 r. nie mamy instytucji, która wykonywałaby zadania kontroli konstytucyjności prawa, weryfikowała działania legislacyjne rządu bądź grupy posłów. – Brak swoistej straży pożarnej w postaci Trybunału Konstytucyjnego, który mógłby ugasić różne pożary wywołane przez ustawodawcę swoim pośpiechem, zapalczywością, być może nadmierną energią i brakiem czasu na przemyślenie i konsultacje, powoduje, że nasz system prawny przestał być stabilny. I właśnie na nauczycielach, dyrektorach szkół, władzach lokalnych spoczywa później ciężar wprowadzenia reform, które nie najlepiej zostały przygotowane – mówił.

Jak podkreślił, to, co jest fundamentem demokracji, czyli proces negocjacji i konsultacji, uzgadniania różnych stanowisk, z powodu kryzysu praworządności został zachwiany. – Zbyt często dominuje postawa „my wiemy lepiej i tak będzie” niż postawa nastawiona na dyskusję, zrozumienie wzajemnych racji i wypracowanie wspólnego rozwiązania, które staje się udziałem nas wszystkich, a nie tylko tych, którzy je zaproponowali – zauważył prof. Adam Bodnar. I dodał, że w kontekście szkolnym skutki finansowe oraz zarządcze mają też konflikty między władzą centralną a organami prowadzącymi.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top