Prawo17 sierpnia, 2022

Projekt przepisów o pracy zdalnej - Barbara Tomaszewska

W chwili gdy ten numer „Dyrektora Szkoły” szedł do druku, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który reguluje zasady pracy zdalnej. W artykule omawiam proponowane warunki jej wykonywania, w tym obowiązki nałożone na pracodawcę i pracownika.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/7

Praca zdalna, czyli wykonywana nie w siedzibie pracodawcy, a w zasadzie z każdego miejsca na świecie, stała się możliwa dzięki postępowi technologicznemu. Dodatkowo w ostatnim czasie zyskała na znaczeniu, bo pozwoliła ograniczyć ryzyko zakażenia się i rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2.

Jednak obecnie obowiązujące przepisy ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej k.p. nie regulują zasad wykonywania pracy zdalnej. Pracodawcy i pracownicy korzystają z niej na podstawie przepisów art. 3 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.). Regulacja ta ma jednak charakter doraźny, czyli może być stosowana w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz trzy miesiące po ich odwołaniu. Od 16 maja ten pierwszy stan został zastąpiony drugim, więc praca zdalna na podstawie ustawy covidowej nadal jest możliwa, ale to wciąż rozwiązanie tymczasowe.

Ma się to zmienić dzięki wprowadzeniu na stałe do Kodeksu pracy tej formy wykonywania obowiązków służbowych, co umożliwi przyjęty pod koniec maja przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. W artykule omawiam jego najważniejsze ustalenia. W warunkach szkolnych będą one miały zastosowanie głównie do pracowników administracyjno-biurowych.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top