Prawo16 czerwca, 2021

Podsumowanie roku szkolnego

Ostatnie dni przed wakacjami stwarzają doskonałą okazję, by razem z uczniami i rodzicami podsumować rok szkolny, wyciągnąć wnioski z jego przebiegu oraz dobrze przygotować się zarówno na letni wypoczynek, jak i pierwsze tygodnie nauki we wrześniu.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/6

Kończący się właśnie rok szkolny należał do jednego z najtrudniejszych dla całej społeczności szkolnej. Wymóg realizacji kształcenia w trybie zdalnym lub hybrydowym, z nielicznymi momentami edukacji stacjonarnej, spowodował, że odzwyczailiśmy się od bycia razem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Wiele miesięcy towarzyszył nam niepokój o sytuację zdrowotną i społeczno-ekonomiczną, musieliśmy też sprostać wyzwaniu szybkiego przestawiania się z jednego trybu funkcjonowania na inny, opanowania nowego sposobu pracy, sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Jak, wobec tych doświadczeń, dobrze wykorzystać ostatnie dni nauki? W jaki sposób zadbać o uczniów i ich rodziców? O czym warto porozmawiać z nimi przed wakacjami?

Niezależnie od tego, czy możemy już spotykać się na terenie szkoły, czy nadal realizujemy naukę zdalną, warto znaleźć czas na podsumowanie roku szkolnego, porozmawiać z uczniami o ich odczuciach i refleksjach. Dla naszych podopiecznych może to być jedna z niewielu okazji, by mogli podzielić się swoimi doświadczeniami z edukacji zdalnej, opowiedzieć o emocjach, jakie im towarzyszyły, zastanowić nad tym, co im odpowiadało, a co warto byłoby zmienić w przyszłości w tej formie kształcenia. Okażemy w ten sposób uczniom autentyczne zainteresowanie. To również czas, by zadbać o dobre relacje w klasie i jej integrację po powrocie do nauki stacjonarnej.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top