Prawo09 lutego, 2021

Personel Plus 02/2021

W Wielkiej Brytanii odsetek firm korzystających z outplacementu szacuje się na 70 proc., w innych krajach Europy Zachodniej powyżej 50 proc., a w niektórych, np. Belgii czy we Włoszech, program outplacementu jest obowiązkowy. W Niemczech i Francji funkcjonują tzw. plany socjalne, czyli rozbudowane programy wsparcia przy dużych zwolnieniach, mocno obwarowane prawnie i nakładające na pracodawców szereg zobowiązań w zakresie zabezpieczenia przyszłości zawodowej osób zwalnianych.W Polsce oferowanie przez pracodawcę zwalnianym pracownikom wsparcia w znalezieniu się na rynku pracy jest dużo rzadziej oferowane (ok. 25 proc. badanych organizacji z niego korzysta). Przedstawiciele firm zastanawiają się często, czy nie lepiej zaoferować pracownikom większej kwoty odprawy, niż zapewnić dostęp do programów outplacementowych. Z pewnością niejeden pracownik zapytany o preferencje w pierwszym odruchu wybrałby taką formę wsparcia, szczególnie jeśli jego oszczędności nie są zbyt duże lub ich brak. Warto jednak spojrzeć na cel oferowanej pomocy z szerszej perspektywy, zwłaszcza gdy firma ma ambicje, by być odpowiedzialnym pracodawcą. Odprawy są niewątpliwie ważne, ale zawsze dobrze jest ocenić, jaką funkcję będą pełnić w procesie poszukiwania nowej pracy.

W tym miejscu nie chcę rozpisywać się o zaletach outplacementu. Więcej o tym:

 • kiedy i dla kogo po niego sięgnąć,
 • jak rozstawać się z pracownikami po ludzku,
 • na jakie elementy zwrócić uwagę przy wdrażaniu tego rozwiązania w firmie,

przeczytają Państwo w bieżącym wydaniu „Personelu Plus”. I choć temat ten do łatwych nie należy, szczególnie w obecnej, trudnej gospodarczo sytuacji wielu firm, myślę, że dobrze poznać odpowiedzi na nurtujące w tym aspekcie pytania i wątpliwości.

1 Outplacement – kompleksowy przewodnik LHH 2020, do pobrania na stronie: https://www.lhhpolska.pl/outplacement-kompleksowy-przewodnik/ (dostęp: 15.01.2021 r.).

Spis treści 02.2021:

temat numeru

8 Jak będziemy szukać pracy w 2021 r.?

Outplacement przeżywa swój renesans, przynajmniej medialnie. W ostatnich dwóch latach pojawiły się też pierwsze rzetelne raporty i opracowania dotyczące tej usługi w Polsce. Czy przebijają się one do powszechnej świadomości pracowników?

15 Oczekiwania i rzeczywistość

Sposób przeprowadzenia restrukturyzacji świadczy o kulturze firmy, a jej odpowiednie poprowadzenie może zminimalizować niepożądane skutki zarówno społeczne, jak i ekonomiczne. Jak zapobiec jego negatywnym efektom?

18 7 mitów na temat outplacementu

Wydarzenia 2020 r. istotnie wpłynęły na rolę działów HR i realizowane przez nie procesy. Niektóre firmy po raz pierwszy zdecydowały się wdrożyć proces outplacementu dla zwalnianych pracowników, przy okazji weryfikując związane z nim mity.

22 Kiedy, jak i dla kogo?

Zwolnienia, zwłaszcza te prowadzone na większą skalę, na pewno nie należą do łatwych. Pracownicy odczuwają ich skutki w oczywisty sposób. W mniej może oczywisty, ale wieloraki sposób dają się odczuć pracodawcom, którzy muszą podejmować stanowcze decyzje oraz planować efektywny proces zwolnień.

26 Reaktywacja

Eksperci wieszczą dalszy ciąg zwolnień pracowników. Rok 2020 okazał się rekordowy, jeśli chodzi o liczbę zwolnionych. To pokłosie pandemii. W Polsce jest ponad 1 mln zarejestrowanych bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosi 6,1.

28 Lek na całe zło?

Decyzja o zwolnieniu pracownika nie zawsze musi wynikać z jego winy. Często organizacje rozstają się z członkami zespołu z przyczyn ekonomicznych, na skutek reorganizacji czy upadłości. Niejednokrotnie takie rozstania mają charakter zwolnień grupowych. Niezależnie od przyczyny warto porozmawiać ze zwalnianymi o zaistniałej sytuacji i zaproponować wsparcie.

31 Vide supra

Kto, jeśli nie HR, powinien znać puls, kulturę i wartości organizacji? Kto, jeśli nie HR, ustanowi pomost pomiędzy sferą ekonomiczną a potrzebami tych, którzy budują wartość przedsiębiorstwa? Kto, jeśli nie HR, zrozumie ideę stojącą za wsparciem aktywizacji zawodowej odchodzących pracowników?

34 Outplacement zaczyna się od rekrutacji

Nowa normalność najbardziej uwidacznia się w aktualnej sytuacji zdrowotnej i gospodarczej. Wymaga ona przeprowadzania w organizacjach częstszej due diligence – dogłębnej analizy przedinwestycyjnej – oraz podejmowania działań reorganizacyjnych, które wiążą się niekiedy ze zwolnieniami pracowników.

40 Dobrodziejstwo czy standard na rynku?

Dokonująca się obecnie transformacja cyfrowa zmusza niemal każdą firmę, niezależnie od sektora, do ponownego rozważenia swojego modelu biznesowego, co w efekcie często prowadzi do restrukturyzacji istniejących zespołów.

ludzie i wydarzenia

 

44 Benefity po doświadczeniu pandemii

Ostatnie miesiące pokazały, że pakiety benefitowe dla pracowników stały się realną i konieczną pomocą dla nich i ich rodzin. Nieustanna walka z pandemią zmieniła podejście do tej formy wsparcia zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców. Jak na podstawie tych doświadczeń tworzyć pakiety na 2021 r.? O tym dyskutowano podczas debaty, która odbyła się 3.12.2020 r. w Warszawie.

51 Od kryzysu do sukcesu

Przedmiotem konferencji SIM był interim management – tymczasowe zarządzanie – czyli rozwiązanie zarządcze pomagające przejść firmom przez czas zmian oraz wspierające transformację, która dla wielu przedsiębiorstw stała się nagłą koniecznością. 

raport

 

56 Różnorodność siłą cyfrowej awangardy

Opinie kadry zarządzającej i członków zarządu na temat roli przyszłego lidera odpowiedzialnego za technologie są zgodne – ich organizacje potrzebują dynamicznych, ukierunkowanych na zmianę liderów, którzy pomogą nakreślić wizję przyszłości opartej na technologii, zaplanują drogę realizacji tej wizji oraz przeprowadzą kompleksową transformację firmy.

63 W poszukiwaniu równych szans

Pandemia koronawirusa wywróciła do góry nogami wiele obszarów życia społeczno-gospodarczego. Odnotowano nie tylko spadek zatrudnienia, lecz także pogorszenie warunków zatrudnienia dużej części pracowników.

hrm

 

66 Pracodawcy w walce z wykluczeniem

Pandemia koronawirusa z dnia na dzień przejęła kontrolę nad wieloma płaszczyznami naszego życia. W szczególnej sytuacji znalazły się kobiety, które często pełnią wiele ról społecznych jednocześnie.

70 Nadrabianie zaległości

W 2020 r. byliśmy świadkami działań na rzecz transformacji cyfrowej, która nabrała tempa we wszystkich obszarach firm. Więcej spraw załatwiamy przez Internet. Jakkolwiek pandemia przyspieszyła tę transformację, przed nami jeszcze długa droga.

74 Co w pakiecie?

Coraz bardziej nabrzmiewają kwestie zdrowotne. Rosną potrzeby indywidualne: aktywności, dostępu do nowoczesnych metod leczenia, dobrostanu. Mnożą się wyzwania systemowe, a finalnie znalezienia źródeł finansowania.

78 Zdalne zarządzanie efektywnością

Za sprawą globalnej pandemii w 2020 r. praca zdalna z rzadkiego i niedostępnego dla większości pracowników benefitu stała się koniecznością. Wraz z nią pojawiła się kwestia zarządzania zespołami pracującymi w trybie zdalnym lub hybrydowo.

82 Fuzja bez strat

Jak wynika z szacunków ekspertów, aż pięć poważnych zmian wprowadziła we własnych strukturach w trakcie ostatnich trzech lat typowa współczesna firma. Dodatkowo prawie 75 proc. przedsiębiorstw spodziewa się pomnożyć tę liczbę w ciągu najbliższych trzech lat. Ciągłe zmiany stały się więc nową, nieodłączną biznesową normą.

86 Bazowy zestaw wskaźników

Analityka HR-owa to świetny sposób na śledzenie efektywności prowadzonych działań, ich modelowanie oraz bieżące dostosowywanie do potrzeb organizacji i zmieniających się warunków rynkowych.

edukacja i rozwój

 

92 Zabójcza strefa komfortu

Wkładamy mnóstwo wysiłku w dążenie do komfortu. A jeśli jest to ślepa uliczka? Może owo ciągłe poszukiwanie komfortu stanowi właśnie źródło stałego dyskomfortu? Jak wybrnąć z tego paradoksu?

96 Zwinna zielona wyspa

Scrum to jedna z najpopularniejszych metodyk zwinnych w zarządzaniu projektami IT. Jej zasady, stosowane razem, bez wyjątków, czynią cuda. Powstaje oprogramowanie wysokiej jakości, w terminie, z minimum ryzyka i bez zbędnych kosztów.

100 E-learning na zamówienie, czyli jaki?

E-szkolenia gotowe czy szyte na miarę? Z jednej strony szybko dostępne, w zasadzie uniwersalne treści, z drugiej – możliwość dokładnego odwzorowania realiów firmy, dopasowania treści i mechanizmów do celów, problemów i oczekiwań. Co wybrać?

102 Wolność i serce

Ludzie potrzebują swobody, rozwiązań organizacyjnych, zmiany stylu zarządzania i liderów świadomych tego, że powinni chronić swój najcenniejszy zasób, czyli właśnie ich. Pielęgnowanie wolności przekłada się bowiem na twórcze zaangażowanie. 

prawo

 

108 Czas pod kontrolą

Większość pracodawców ma obowiązek sporządzania rozkładów czasu pracy zatrudnionych pracowników. Warto zatem wiedzieć, jak poprawnie sporządzić taki rozkład, a także w jakich przypadkach nie trzeba tego robić.

116 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

po godzinach

 

118  Nowości wydawnicze – warto przeczytać

opinie/komentarze

 

 • Agnieszka Ert-Eberdt / 6
 •  Beata Łanik / 7
 • Arkadiusz Pohl / 12
 • Magdalena Stalpińska / 36
 • Ewa Szczepkowska / 38
 • Joanna Kucharska / 42
 • Patrycja Czyżyk / 73
 • Joanna Szymonek / 90
 • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 106
 • Beata Dyraga / 107
 • Maciej Ambroziewicz / 115
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top