Prawo01 września, 2021

Organizacja wycieczki szkolnej - Ewa Brzozowska-Wicherek

Wrzesień i październik to czas organizacji wycieczek szkolnych oraz klasowych wyjazdów integracyjnych. Każde takie wydarzenie powinno zakładać realizację określonych celów oraz posiadać zorganizowaną, przemyślaną formę, dostosowaną do potrzeb i możliwości uczestników. Odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie wycieczki w równej mierze spoczywa na jej kierowniku oraz dyrektorze szkoły.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/9

Wycieczki szkolne stanowią bardzo atrakcyjną formę oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych podejmowanych przez nauczyciela, bo uczniowie mogą poznać nowe miejsca, tradycje, zwyczaje i kulturę różnych regionów. To również doskonały sposób na zintegrowanie zespołu klasowego oraz aktywny wypoczynek.

Przygotowanie i przebieg wycieczki wymagają od jej organizatorów wiele wysiłku i zaangażowania, by była atrakcyjna, a przede wszystkim bezpieczna dla uczestników. Konieczna jest też znajomość przepisów, w tym głównie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25.05.2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. poz. 1055 ze zm.), z którego można się dowiedzieć np.:
- jakie są cele organizowania wycieczek,
- kto może być kierownikiem i opiekunem na wycieczce szkolnej,
- jakie są zadania kierownika wycieczki i opiekuna,
- jakie dodatkowe obowiązki nakładane są w związku z wycieczką zagraniczną,
- w jakiej formie rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w wycieczce.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top