Prawo06 grudnia, 2021

Ogłoszenie o XXIV edycji konkursu miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego”

Konkurs na najlepsze prace magisterskie z prawa handlowegoWydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. – wydawca miesięcznika – oraz redakcja „Przeglądu Prawa Handlowego” ogłaszają XXIV edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w roku akademickim 2020/2021.

Zgłoszenie pracy magisterskiej na konkurs powinno nastąpić w formie elektronicznej na adres [email protected] z dopiskiem „Konkurs PPH” wraz z recenzjami promotorów i opiniami recenzentów; zaświadczeniem właściwej uczelni, że praca została obroniona w roku akademickim 2020/2021; adresem i numerami kontaktowymi autorów prac.

Termin zgłaszania prac upływa 31.03.2022 r. 

Dla autorów najlepszych prac organizatorzy ufundowali następujące nagrody:
Nagrodę specjalną im. Dariusza Zycha – stypendium ufundowane przez kancelarię Rymarz, Zdort pokrywające koszty udziału w Kursie Prawa Amerykańskiego organizowanego przez Columbia University w Holandii oraz odpłatny, miesięczny staż w tej kancelarii w Warszawie.
I nagrodę wysokości 4000 zł brutto
II nagrodę wysokości 2500 zł brutto
III nagrodę wysokości 1500 zł brutto

Laureaci konkursu otrzymają również roczną prenumeratę „Przeglądu Prawa Handlowego” w wersji elektronicznej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.06.2022 r.

Lista laureatów będzie opublikowana na łamach „Przeglądu Prawa Handlowego”.
Jury zastrzega sobie prawo ewentualnej zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu, innego podziału nagród oraz ewentualnego przyznania nagród dodatkowych. Od nagród zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%. Nagrodzone prace, jak również inne wskazane przez jury, mogą być za zgodą autorów w całości lub we fragmentach wykorzystane w publikacjach Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje można otrzymać pod numerem telefonu 668 618 563 lub pod adresem e-mail: [email protected].
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top