Prawo16 grudnia, 2019

Ocenianie jako element rozwoju - Małgorzata Nowak

Prezentuję praktyczne aspekty oceny pracy nauczycieli i jej wykorzystanie w zarządzaniu placówką. Proces oceniania może być skutecznym narzędziem wspierania rozwoju pracowników, budowania zespołu oraz doskonalenia jakości pracy szkoły. Doświadczeniami i refleksjami podzielili się ze mną dyrektorzy różnych placówek. Każdy z nich stawia na dialog, partnerstwo i wspierającą moc efektywnej oceny.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/12

Ocenianie nierozłącznie kojarzy się ze szkołą, niestety najczęściej nie są to skojarzenia pozytywne. Uczniowie nie lubią ocen, nauczyciele ich stawiania i sami też nie lubią być oceniani, zwłaszcza kiedy rodzice robią to przez pryzmat stopni otrzymanych przez ich dziecko. Dla dyrektorów szkoły ocenianie pracowników jest obowiązkiem nałożonym przez prawo. Jak sobie z tym radzą? Czy ocena pracy pomaga nauczycielom w rozwoju? Czy motywuje?
Podczas zajęć dotyczących roli dyrektora w rozwoju zawodowym nauczyciela pytam uczestników, czego oczekują od swojego szefa. Zwykle wskazują na:
- okazywanie zaufania, uznanie autonomii,
- zachęcanie do kreatywności i innowacyjności,
- cierpliwe wysłuchanie i racjonalną ocenę działań,
- powierzanie zadań, wiarę w możliwości nauczyciela,
- utrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych,
- pomoc: nieprzeszkadzanie, wstrzymanie się od nadmiernej krytyki,
- nagradzanie, chwalenie, promocję działań.
Te oczekiwania potwierdza rada Dale’a Carnegie, autora książek o przywództwie i coachingu: Chwal człowieka za to, co robi dobrze, i stopniowo pomagaj mu przezwyciężać ograniczenia. Ta metoda działa niemal na wszystkich ludzi zamieszkujących ten najlepszy ze światów (Jak być prawdziwym przywódcą i w pełni człowiekiem, Warszawa 2013). Dążenie do rozwoju, bycia lepszym, leży bowiem w naturze człowieka.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top