Prawo28 grudnia, 2021

Nauka różnorodności - Włodzimierz Kaleta

Grudzień to dla katolików świąteczny czas Bożego Narodzenia. W szkołach tradycyjnie organizowane są jasełki, spotkania wigilijne i opłatkowe. A co z wyznawcami innych religii, agnostykami i ateistami? Czy dyrektorzy i nauczyciele dostrzegają ich duchowe potrzeby? Czy uczą tolerancji kulturowej i wyznaniowej, poszanowania tradycji uczniów innych wyznań niż religia rzymskokatolicka?

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/12

Według raportu CBOS Zmiany w zakresie wiary i religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II w 2012 r. 93% dorosłych Polaków identyfikowało się z Kościołem rzymskokatolickim. Z licznych późniejszych prac socjologów religii wynika, że wyznawcy religii rzymskokatolickiej w Polsce to wciąż ok. 90%, zaś innych religii jedynie ok. 1,8% ogółu badanych. W ciągu ostatnich trzech lat wzrósł dwukrotnie (z 2,1% do 4,2%) odsetek osób, które zaliczają się do grona bezwyznaniowych, ateistów lub agnostyków, a ok. 6% społeczeństwa deklaruje, że nie identyfikuje się z żadnym kościołem, wyznaniem czy religią.

Zdaniem części dyrektorów dominująca w polskim społeczeństwie religia ma wpływ na szkołę, m.in. w obchodzeniu świąt Bożego Narodzenia. Stanowiący zdecydowaną mniejszość uczniowie innych wyznań, których uczucia – co podkreślają dyrektorzy – nie są w żaden sposób ranione, powinni szanować i przestrzegać praw większości i zaakceptować fakt, że żyją w kraju pielęgnującym tradycje bożonarodzeniowe. No bo dlaczego dyskomfort jednych ma być ważniejszy od drugich?

Ten medal ma oczywiście drugą stronę. Krytycy, dla których szkoła jest coraz bardziej zdominowana przez religię katolicką, przypominają, że wola większości w demokratycznym państwie jest ograniczana zasadą niedyskryminacji mniejszości. Podstawową regułą powinien być rozdział państwa od Kościoła. Argumentują, iż szkoła jest przede wszystkim placówką publiczną, w której obowiązek edukacji dzieci i młodzieży nie może naruszać konstytucyjnych zasad stanowiących, że nikt nie może być:
- zmuszany do uczestniczenia bądź nieuczestniczenia w praktykach religijnych,
- obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top